Betydelig merforbruk i Nordkapp kommune
Fra venstre: Ordfører Jan Morten Hansen (Ap) og kommunedirektør Idar Jensen. (Arkivfoto)

Betydelig merforbruk i Nordkapp kommune

Nordkapp kommunes regnskap for 2023 er klart.
Nordkapp-budsjettet 2023
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.05.2024 13:30
Sist oppdatert : 23.05.2024 13:45

Nordkapp kommunes netto driftsresultat for 2023 er på omtrent 5,5 millioner kroner. Det viser regnskapet og årsberetningen formannskapet skal behandle 29. mai. 

--En nærmere gjennomgang av det økonomiske resultatet for Nordkapp kommune for 2023, viser imidlertid at vi uten de ekstra statlige tilskudd til flyktninger, høyere skatteinngang og Havbruksfondets utbetaling; så ville utfordringene vært store. Underliggende drift går med betydelig merforbruk, ifølge kommunedirektørens saksfremlegg. 

Året 2023 kom det en betydelig økning i innbetalt pensjonspremie grunnet en kraftig økt reguleringspremie. Nordkapp kommune budsjetterte med 21 prosent pensjonspremie og endte opp på om lag 33,5 prosent. Pensjonspremien har medført at alle sektorer går på merforbruk. Det er noe positivt i horisonten. Det er at avkastningen på fondet i 2023 har med økt rente gitt inntekt på om lag 14 millioner kroner som blir tilført kommunen året 2024.

Det er store avvik i regnskapet satt opp mot budsjett 2023. Kommunen må sette av mer tid og ressurser på å sikre god økonomisk styring, ifølge saksutredningen. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS