Tertialrapport nummer 2 behandlet av kommunestyret
Kommunestyret, torsdag 23. november.

Tertialrapport nummer 2 behandlet av kommunestyret

Nordkapp kommunestyre behandlet tertialrapport nummer 2.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 27.11.2023 17:30

Totalt viser tertialrapport nummer 2 for 2023 et merforbruk i sektorene på 4,248 million kroner.

Økte frie inntekter på 1,7 millioner kroner gjør at nettoresultatet for kommunen kommer på 2,48 millioner kroner. 

Tertialrapport nummer 2 tar for seg driften av Nordkapp kommune i de åtte første månedene. 

Flere av dem som tok ordet under behandlingen av rapporten, var bekymret for den økonomiske utviklingen. Tertialrapporten kom altfor sent til kommunestyret, og at ingen ting kan gjøres for å rette opp driften så sent på året; ble nevnt i debatten. 

--Rapporten er kommet til behandling så tidlig som det var mulig. Bare hvis vi skulle holde et ekstraordinært kommunestyremøte kunne saken kommet tidligere til behandling, sa kommunedirektør Idar Jensen i kommunestyret. 

--Merforbruket har sin bakgrunn i forhold som kan karakteriseres som ekstraordinære i den forstand at det har påløpt ekstra utgifter, uforutsette kostnader, sviktende forutsetninger i budsjetter. Prognoser ut året viser 
allerede nå at merforbruk øker i flere sektorer og det vil være vanskelig å innføre avbøtende tiltak, har kommunedirektøren skrevet i saksdokumentene. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS