Meldingstjenesten

Reklametekster og meldinger, hentet fra ettermiddagssendingene. Siden blir oppdatert hver ettermiddag, mandag til fredag. 

Tirsdag 28. juni 2022 

Radionordkapp.no – været 
Vær og værobservasjoner finner du på Radionordkapp.no.

Nordkapptrappas Venner – Nordkapptrappa 
Nordkapptrappa, et spennende prosjekt i Honningsvåg, med egen nettside på Radionordkapp.no.

Nordkapp kommune – spillemidler for 2023 
Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg:
Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no.
Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes der. I tillegg finnes en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. 
Kommunen gjør oppmerksom på at det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode.
Nordkapp kommune ønsker at lag og foreninger innen 15.juli varsler om planlagte spillemiddelsøknader/prosjekt som ønskes rullert inn på uprioritert eller prioritert liste. 
Hensikt: Få en oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader vi kan forvente oss i kommende søknadsprosess.
Endelig frist for å sende inn forslag er 1.september hvert år. 
Det forutsettes at spørsmål vedrørende tilskuddordningen i hovedsak rettes til fylkeskommunen.

Nordkapp kommune – kulturmidler 
Nordkapp kommune lyser ut kulturmidler til lag og foreninger. 
Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene gjøres oppmerksom på at det åpnes for å søke på kulturmidler. 
Søknadsfristen er 1. august.. Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsted. 
Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møtet i Hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur, den 20. september. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS