Radio Nordkapps historie

Radio Nordkapps historie: FRA BEGYNNELSEN av Stig Hansen og Raymond Elde

1983:
Juni: Festivalradio. Nordkappfestivalens eget talerør med to timers sending hver kveld.!(tv) Reidar Pettersen og Oluf Johansen monterer den første senderantenne på taket til Fiskarfagskolen
Reidar Pettersen og Kjell Robertsen var sentral i arbeidet med å få til en festivalradio. Med sitt kontaktnett i Televerket klarte Reidar å skaffe utstyr uten de store utgiftene. I sitt utrettelige arbeid med å få til festivalradioen fikk de god støtte av eks.Nordvåging Nils Petter Nilsen, og Oluf Johansen. Lions med Reidar Pettersen som festivalgeneral var hovedansvarlig for Nordkappfestivalen denne sommeren. Festivalradioens suksess viste seg senere å bli spiren til Radio Nordkapp I begynnelsen av juni ble antenne montert på taket av fiskarfagskolen av Reidar Pettersen og Oluf Johansen. Festivalradioen sendte pipesignal på 101 MHz slik at folk på øya kunne stille inn nærradioen.
En stab bestående av flere personer var svært aktiv for å få dette til. Foruten Reidar Pettersen og Kjell Robertsen var Magnar Eriksen og Tor Kristian Tuv aktiv på teknikersiden. Programskapere var Ernst Larsen, Kåre M.Hansen, Eyolf Steffensen, Bernt Aksel Jensen og Else Marie Lundal sentrale.

Desember: Knut Bjørn Lindkvist og Ernst Larsen skriver brev til HT&IF, Nordkapp Historie og museumslag samt Nordkapp presseklubb ved Eyolf Steffensen i den hensikt å etablere en permanent nærradio.  I brevet skisseres formålet med radioen. organisering, finansiering etc. I fradriftsplanen som de skisserer sier de at en nærradio bør være i drift snarest mulig innenfor en toårs periode, og at de inviterte foreninger oppnevner 1 representant til et hurtigarbeidende arbeidsutvalg.

1984
Januar: Interimstyre bestående av Knut Bj. Lindkvist (Nordkapp Historie og museumslag), Ernst Larsen (Nordkapp presseklubb) og Sigfred Andersen (HT&IF) nedsatt for å vurdere permanent drift av Magerøyas egen nærradio.

10.mai: Radio Nordkapp a/l sender søknad om konsesjon I konsesjonspapirene kan man lese at bak Radio Nordkapp står det 250 enkeltpersoner,17 organisasjoner og12 forretningsselskaper. Budsjettet er på kr 159.000.

21.august: Stiftelsesmøte i Radio Nordkapp.
Tilstede som stiftere var: Klippen v/Harrieth Nørstad, Finnmarksposten v/Jarle Marthinsen, Trond Samuelsen, Tove Hunnålvatn, Sigfred Andersen, Knut Bjørn Lindkvist, John Johannessen,Ernst Larsen,Knut Hovland, Kjersti Skavhaug, Helge J.Helgesen,Arvid Bye
Radio Nordkapps første styre bestod av: Bernt-Aksel Jensen, Stig Hansen, Kjersti Skavhaug, Ernst Larsen, Britt Rydheim (Kommunens representant).Ernst Larsen ble valgt som styrets leder.

Juni: Festivalradio for andre gang. Løyve utstedt fra Kultur og Vitenskapsdepartementet i perioden 15.- 25.06.84

Høsten: Spenning og spekulasjoner om nærradio i Nordkapp Planer om første sending allerede i månedskiftet november-desember 1984.

20.august: Radio Nordkapp får konsesjon til drift av nærradio, fra 1.september 1984 til 1.september 1986.
Radioen søker om kommunal støtte til driften av nærradioen Andelstegninger. Pr. 31.12.84 var det innkommet kr 49.500

20.november: Radioen søker om å få arrangere Nordkappfestivalen- 1985.

Desember: Sender bestilt fra teledirektoratet.

1985!Finnmarksposten tirsdag 12. mars 1985  
Januar: Programmedarbeiderkurs med ti deltakere og teknikerkurs med fem deltakere. Knut Hovland og Ernst Larsen var kursledere. Senderen ennå ikke kommet. Produsering av "skyggesendinger" .Nordkapp Kommune kjøper andeler for 40 000 kroner.

Torsdag 28.februar: Radio Nordkapp 1.gang 1.3.85 - alt tilsynelatende klart. Senderen montert

Fredag 1.mars: Teledirektoratet stanset RN.
Grunn: Formelle internasjonale frekvensregler - problemer for Finland - filter, senderen ikke godkjent mangler filter.
Tirsdag 5.mars: Telex med beskjed om at senderen kan igangsettes omgående på frekvens 102 MHz. Dispensasjon fra de internasjonale frekvensreglene.
Torsdag 7.mars: Prøvesendinger startet kl.14.30. Orientering om antenner,reklamer, telefonnummer etc. pluss musikk. En time deretter omatt.
Fredag 8.mars: Radio Nordkapp på lufta. Sending fra kl.22.00 - 01.00. Programledere er Tove Hunnålvatn og Ernst Larsen. Prominente gjester i studio er Håkon Helgesen (formann i kulturutvalget) og Rigmor Grande (kultursjef). Intervju med kulturminister Lars Roar Langslet. Ellers var det nyheter, reportasjer fra rockegalla, jordmordebatt og telefoner fra lytterne.
Radio Nordkapp som nummer to i Finnmark etter Radio Porsanger.
16.mars: Åpent studio. Direktesending 10.00 - 13.00
25.mars: Intervju med Ernst i Nordlys: Vi danker ut detektimen. 57 % av de spurte lyttet på sendingene.
Mai: Innsamlingsaksjon. Netto for Radio Nordkapp kr.18.000. Ernst Larsen ansatt/lønnet 1/2 stilling.

1986
8.januar: Første radiobingo!Finnmarksposten
13.mai: Raymond Elde valgt inn som vararepresentant i styret.

1988:
Mars første direktesending fra kommunestyret i Nordkapp. Ordfører Odd Holmgren ønsket velkommen. Første møte varte bare i 40 minutter.

1991
Omsetningen i Radio Norkapp kommer over 1 million 
Første Radio Strømlaus på lufta et unik samarbeid mellom radioen og kraftlaget der oppdatert informasjon om strømbrudd blir formidlet til lytterne som sitter batteriradio og stearinlys.

1992
Radio Nordkapp fikk Nordkapp kommunes kulturpris juni 1992. De som jobbet i radioen den gang. Bente Brochmann, Raymond Elde og Hilde Wøhni Joakimsen.

 

1993
28. mai: Direktesending fra Stortinget Med 88 mot 13 stemmer vedtar man å bygge en Fastlandsforbindelse til Magerøya (FATIMA). Radioens største dag i følge kringkastningssjæf Elde.

juli 1993: Ferga Honningsvåg settes i trafikk. Lytterne bestemte navnet. 

1995
Budsjett 1995: kr 1.640.000. 3 hele stillinger,samt 2 stillinger i samarbeid med arbeidskontoret.

1998
Raymond Elde får lokalradioprisen av Norsk Lokalradioforbund

2000
Radio Nordkapp overtok selskapet Media Service AS med konsesjon for Hammerfest og Kvalsund.
22.april:Generalforsamlingen vedtar å redusere styret til 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

2001
Radio Nordkapp overtok konsesjonen i Porsanger.
1. februar: www.RadioNordkapp.No lanseres.

2004
Radio Nordkapp selger sin neste hele sin aksjepost i Media Service AS til Finnmark Dagblad.

2007
1. november: Satte i drift lokal værstasjon i Storgata 9.

2010
14. juni. Radio Nordkapp kjøper alle aksjene i AS Sambygg. Fiskarlaget Nord selger aksjene etter at kontoret flyttes fra Honningsvåg til Tromsø. Kjøpet sikrer radioene tilholdssted i Storgata 9 hvor man har holdt til siden 1985.

2012
29. februar. Årsmøtet vedtar å endre selskapsform. Andelslag blir ulovlig fra 31. januar og den nye selskapsformen blir samvirkeforetak (SA). Brønnøysundregistrene godkjenner vedtektene og selskapsendring i mai.
1. mars. Selger alle aksjene i Sambygg til Nordkapp byggservice. Radioen får beholde lokalene i første etasje i minst 15 år til.!kontorsjef Repvåg Kraftlag Eli Nilsen blir intervjuet av kringkastningssjæf Raymond Elde, 2013.

2015
2. til 6. mars: Radio Nordkapp markerte i hver ettermiddagssendingen at radioen fyller 30 år 8. mars, med innslag fra arkivet.
9. mars: Markerte NRK Finnmark og NRK Nordnytt at Radio Nordkapp var 30 år med innslag i sine sendinger.
10. mars: NRK P1 Nitimen programlederne Pål Thoresen & Jørn Hoel hadde intervju på direkte med Kringkastningssjæfen.

2016
6. mai Radio Mehamn starter videresending av Radio Nordkapps sendinger på Nordkyn.

mars 2022:!Ordførerkandidatene, Posthuskrysset lørdag 12. august 2023. Fra venstre Raymond Elde, Tor Mikkola, Trudy Engen, Sirin Høyen og Jan Morten Hansen.
Lokalradiobransjen i Norge får signaler fra Medietilsynet og kulturkomiteen på Stortinget at det blir driftsstøtte til lokalradioer. I oktober kommer statsbudsjettet uten at det er satt av penger. En snart 40 år lang kamp om statsstøtte til lokalradio fortsetter.

mai 2023:
Radio Nordkapp varsler om øknomiske utfordringer og må nedbemanne fra 3 til 2 hele stillinger. Hele lokalradiobransjen i landet rapporter om øknomiske utfordinger.


Styret i dag: Arve Andersen (leder). Siv Trude Johansen og Erik Lingjærde.
Vara: Tove Hunnålvatn, Steinar Øvervold og Marianne Berg.

Hvor lenge har dagens styremedlemmer og varamedlemmer sittet i styret:
Arve Andersen: 2005-
Siv Trude Johansen: 1998-2000. Vara: 2003- 21. okt. 2003. Medlem: 22. okt. 2003-
Erik Lingjærde: vara fra 1993 til 1999. Medlem: 1999-
Tove Hunnålvatn: vara 2006-
Steinar Øvervold: vara 2010-
Thor Willy Johansen: medlem1993- 2004. Vara: 1989- 1993, 2004-2011
Åse Lill Barstad, varamedlem fra 2011-2018
Marianne Berg, varamedlem fra 2018-

Styreledere:
Arve Andersen 2005-
Odin Johansen: 2003- 2005. Stig Hansen:1993- 2003
Terje Nilsen: 1990- 1993. Bjørn Blekesaune 1987- 1990
Raymond Elde: 13.6- 30.11.1987. Per Gunnar Uttakleiv: 1986- 1987
Kjersti Skavhaug: 1985-1986. Ernst Larsen 25. oktober 1984- 1985
Redaktører:
Raymond Elde: 1. november 1987-
Birgit Lindkvist:: 1. juli 1987- 31. oktober 1987
Bente Rasmussen: 4. oktober 1986- 30. juni 1986
Geir Samuelsen: 16. september- 3. oktober 1986
Ernst Larsen: 25. oktober 1984- 15. september 1986

Ansatte i dag : Raymond Elde ansatt som redaktør fra 1. november 1987.

Bjørn Magne Solvik ansatt som reklameselger i 1992
29. mars 2016 til 1. juli 2023: Kjell-Bendik Pedersen jobber i Radio Nordkapp som journalist og kontormedarbeider. 

Noen av de som har vært ansatt::
Harriet Nørstad ansatt som renholder fra januar i 1997-2011.
Christine Gamst Vitikka startet som journalist 1. november 2010- 31.juli 2012.
Greta Andersen journalist fra januar 2000 til oktober 2010. Fra november 2010 til 28. februar 2017 kontormedarbeider.


Hilde Wøhni Joakimsen, Runar Nørstad, Bente Rasmussen, Liss Jacobsen,  er noen av de ansatte Kringkastningssjæfen husker.

I tillegg har en rekke andre vært ansatt i radioen uten at det finnes et nøyaktig oversikt over dette. Har du informasjon som er relevant gi tilbakemelding.


Radiobingohistorien
8. januar 1986: Første radiobingo 13.mai

1. januar 2008: Økten prisen på bingobrett fra kr 60 til 75. Premiesummen økes til kr 10 000 pr.arr.

2009
1. februar: Reduserer fra 5 til 4 spill på radiobingo
20. mai: Utbetalingsrekord i radiobingo. Kjersti Pettersen vant 39 500 kroner på lykketallet 4 pluss 3 rekker i spill nummer 5.
19. august: Tangering av utbetalings rekord på radiobingo kr 39 500 til Gunhild Nilsen.
16. september: Tangering av utbetalings rekord på radiobingo kr 39 500 til Ruth Jensen. Andre lykketallutbetaling (kr 36 000) på en uke.
30. november: Tangering av utbetalings rekord på radiobingo kr 39 500 til Ann-Mari Johasen fra Havøysund.

15. juli 2010. Utbetaler kr 72 000 i lykketall på 2 lykketall. Else Olsen vinner kr 39 500 og Nina Olsen får med seg kr 37 000.

2011
5. januar: Knut Simonsen vant kr 39 800 i radiobingo. Lykketallet på tre rader spill 4 og to rader.
25. mai: Hanna Øverli vant kr 40 000. På lykketall 33 i spill nummer 1 vant hun kr 36 300. Pluss 1 og 3 rader i spill 4, kr 3 700

2014
1. januar:Prisen på bingobrett økes til kr 100. Lykketallet økes til kr 70 000 på lykketallet 33. Utbetaling av lykketall kun på 3 rader i 4. spill. Etter hvert utvides muligheten til 3 rader i alle spill.
2. oktober Omsetningsrekord i radiobingo. 4 personer delte 73 500 kroner i gevinst.

2015
5. januar Rekordutbetaling i radiobingo, Eldbjørg Johansen vant kr 73 800.

2019
25. janaur. Rekordutbetaling til Marie Johansen i Lakselv, kr 89 000, kr 85 500 i lykketall og 3 500 i hovedgevinst. Fra 2019 var lykketallsgrensen hevet til 100 000 kroner.
25. september Junita Gaup og Hanna Øverli deler lykketalspotten på kr 100 000, hver spiller fikk utbetalt 51 750.

Det blir mulig å kjøpe radiobingoblokker på nettet via Radiobingo.no.

2020
Mandag 15. juni vant Bert Inga Bær Andreassen kr 103 500 hun var alene vinner på lykketallet 33. Årets siste bingo setter omsetningsrekord fordi lykkettallet skal ut.

2020
Stor interrese for radiobingo på grunn av koronapandemien. Alle må sitte hjemme på våren etter at regjeringen innførte de mest inngripene tiltak siden andre verdenskrig.


Tekniske merkestener
Desember 1984: Sender bestilt fra teledirektoratet.

1. oktober 2002: Radio Nordkapp setter i drift egen sender på Honningsvågfjell. Etter å ha leid sender hos Televerket, Telenor og Norkring siden 1985. Erik Lingjærde sammen med Steinar Øvervold var ansvarlig for oppbyggingen av egne sender.

18. april 2009: Satte i drift ny senderbu på Sandviktoppen i Billefjord

!Ny mast og antenner ved Honningsvåg 23. juni 20129. februar 2010: Satt i drift ny sender i Storgata 9.

23.. juni 2012: Setter i drift nye senderanttenner og gittermast på Honningsvågfjell. Årsaken var riving av det gamle raderanlegget. Ved hjelp av Avinor, Nordkapp Relæ Liga, næringslivet og forsvaret ble omleggingen gjort uten at sendingene ble berørt. De som gjorde det meste av jobben var Erik Lingjærde, Steinar Øvervold og Jan Martin Øvervold.

5. august 2013: Satte i drift filter på senderantennen (Honingsvågfjell). Dette skal hindre at NRKs program slår inn på vår sender og sendes ut på Avinors frekvens for Honningsvåg lufthavn.!Nye antenner på Sandviktoppen i Billefjord

Lørdag 5. oktober 2013: Senderantenneanlegget ved Sandviktoppen byttet ut til 2x2 elements dipol. Det var Jon Runar Jensen, Steinar Øvervold, Erik Lingjærde og Raymond Elde som gjorde jobben.

20. februar 2014: Satt i drift batteribank og sms-varsler ved senderen på Honningsvågfjell.

27. juli 2016 Radio Nordkapp skifter en defekt sender på Oksen i Kjøllefjord. Dette som en del av avtalen med Radio Mehamn om videresending av sendingene.

28. mai 2018 Stormskade på sender ved Honningsvågfjell. Senderbua flyttet halv meter i stormen fordi bardunene hadde gitt etter.

2. juli 2018 Senderbua Honningsvågfjell blir sikret med nytt fundament, nye kantsteiner og wirer. Repvåg Kraftlag, Nordkapp bilservice, Nordkappregionen havn, ansatte ved radarstasjonen, samt frivillige gjennomfører jobben
!mandag 2. juli 2081 senderbua tilbake i posisjon etter stormen i mai.

9. oktober 2018 settes i drift RDS ved Radio Mehamns sender på Mehamnhaugen. Samtid blir det skiftet sender ved Dikkavikfjell i Berlevåg.
Senderen på Oksen i Kjøllefjord blir demontert for å spare peger på telelosji.

2019 senderen på Dikkavikfjellet blir demonter sammen med Hopsfjorden på grunn av dårlig dekning og høye leiesatser hos Telenor.

Fra januar 2020 var det mulig å høre Radio Nordkapp på DAB i Karasjok. Sammen med lokalradioene i Øst-Finnmark og Finnmarksviddag har man bygd ut dendernett for DAB igjennom selskapet Samkring AS hvor Radio Domen, Radio DSF, GLR og Radio Nordkapp er eksjonæer.
På løpende bånd kom DAB-sendere i drift etter stor hjelp fra Eivind Engmark i lokalradioforbundet.
Juli, Vardø.
August, Kautokeino.
September Lakselv og Mehamn.
Oktober, Honningsvåg.

I 2021 kommer det DAB-sender io Vadsø, og i 2023 i Vestre Jacobselv.

Høsten 2022 blir det mulig å høre Radio Nordkapp på FM i Vardø. Janaur 2023 er Radio Nordkapp også på FM i Vadsø.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS