Bekymret for økonomien
Nordkapp formannskap, fredag 27. oktober 2023.

Bekymret for økonomien

Formannskapet har gjort innstillingen til kommunestyret.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 30.10.2023 09:22
Sist oppdatert : 30.10.2023 09:24

Hele formannskapet var bekymret for kommuneøkonomien da de behandlet tertialrapport nummer to. 

Rapporten tar for seg all drift i Nordkapp kommune i årets åtte første måneder. 

Totalt sett viser driften et merforbruk i sektorene på 4,248 millioner kroner, så kommer et mindre forbruk i frie inntekter på 1,7 millioner kroner. Nettoresultatet havnet på et merforbruk på 2,48 millioner kroner. 

Kommunedirektørens innstilling: «Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2023 for Nordkapp kommune til orientering». 

Innstillingen ble vedtatt av formannskapet og saken skal videre til kommunestyret. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS