Kommunestyret økte driftskostnadene
Nordkapp kommunestyre, torsdag 29. juni.

Kommunestyret økte driftskostnadene

Senterpartiet i mindretall på et par av punktene i debatten om budsjettregulering i Nordkapp kommunestyre.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 29.06.2023 14:45
Sist oppdatert : 29.06.2023 15:04

Det var enighet mellom SV, Arbeiderpartiet og Høyre i saken om budsjettregulering i Nordkapp kommunestyre torsdag formiddag. 

De tre partiene fikk flertall for et fellesforslag, pluss kommunedirektørens forslag om å ansette HR-medarbeider og arkivar. 

Kommunestyret tilførte næringsfondet mer penger, bortfall av nedtrekk av 0,5 årsverk ved dagtilbudet hos Nordkapp bo- og servicesenter, og bevilgning til vedlikehold av kirkebygg der Skarsvåg kirke ble nevnt fra kommunestyrets talerstol. Kommunestyret gikk også inn for bevilgning til asfaltering og rehabilitering av kommunale veger. Det ble bevilget penger til barnehager for strakstiltak slik at alle som søker barnehageplass, skal få tilbud om plass. Kommunestyret har også satt av penger til å ta inn to lærlinger. 

Flere av Senterpartiets representanter var skeptiske til forslagene om økte utgifter. Varaordfører Tor Mikkola (Sp) etterlyste utredning på flere av forslagene fra SV, Arbeiderpartiet og Høyre. 

Senterpartiet støtter forslagene med bevilgninger til barnehage og lærlinger, og dette ble vedtatt enstemmig av kommunestyret. Senterpartiet støttet ikke bevilgningene til næringsfond, vedlikehold til kirken og asfaltering. Begrunnelsen er at partiet ønsker disse inn i ordinær budsjettbehandling. 

Fellesforslaget som ble vedtatt i kommunestyret: 
•Tilførsel av midler kommunalt næringsfond: 400.000 kr Etter siste tildeling av tilskudd fra næringsfondet er det behov for tilførsel av nye midler. Det bevilges kr. 400 000,- til kommunalt næringsfond.

•Bortfall av budsjettert nedtrekk 0,5 årsverk ved dagtilbudet på Nordkapp bo- og servicesenter fra 1.august 2023. Økt bevilgning på kr. 240.000

•Oppfølging av regjeringens økte statstilskudd i forbindelse med kommunalt ansvar for drift av lokalkirken. Det bevilges kr. 300.000 til økt vedlikehold kirkebygg. Det har gjennom vinteren oppstått skader på kirkebyggene som krever utbedringer inneværende år.

•Midler til utbedringsarbeider, asfaltering og rehabilitering på kommunale veier, økt bevilgning på kr. 1.200 000 

•Nordkapp kommune opplever økt tilflytting, og det er akutt behov for økt kapasitet i barnehagesektoren. Kommunedirektøren bes gå i dialog med ansatte og se på muligheten for åpning av avdelinger i Nordkapp barnehage (Storbukt barnehage). Dette for bedret kapasitetsutnyttelse og tilbud om barnehageplass til alle søkere. Det bevilges kr. 500 000 til strakstiltak og delegeres kommunedirektøren å gjennomføre tiltak slik det finnes hensiktsmessig. 

•Det foreslås en økning i årets budsjett på kr. 100 000,- for finansiering av 2 lærlingestillinger


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS