Brukte 6,7 millioner kroner av disposisjonsfondet
Budsjettmøtet i Nordkapp kommunestyre, 14. desember 2022.

Brukte 6,7 millioner kroner av disposisjonsfondet

Satt opp mot kommunedirektørens forslag økte kommunestyret pengebruken da budsjettet for 2023 ble vedtatt.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 28.12.2022 01:30

Nordkapp kommunestyre brukte 6,7 millioner kroner av disposisjonsfondet får å få budsjettet i balanse.

Kommunedirektøren foreslo en bruk på 6,1 millioner kroner da han la frem sitt forslag i november. Det kom inn rettelser, slik at da kommunestyret startet møtet 14. desember var administrasjonens bruk av disposisjonsfond redusert til 5,4 millioner.

Det betyr at kommunestyret økte pengebruken med 1,3 millioner kroner i 2023 satt opp mot kommunedirektørens endelige forslag. 

Hvis driften i 2022 hadde blitt videreført i 2023, ville underskuddet blitt 19,8 millioner kroner. Politikerne har vedtatt å gjennomføre innsparingstiltak på til sammen 13,1 millioner kroner. Dermed mangler det 6,7 millioner kroner som kommunen henter fra disposisjonsfondet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS