Nordkapptrappa - Du kan bidra!

Privatpersoner kan også bidra!
Honningsvåg Turn og Idrettsforening, og Nordkapp og Omegn Turlag ønsker å bidra til at Nordkapptrappa blir etablert. En tursti som starter på Brochmannhaugen, opp Storfjellet lags eksisterende sti, og videre østover før den kommer ned i Elvedalen og ender opp ved startpunktet. Stien opp Storfjellet må utbedres og det er derfor planlagt en sherpatrapp på ca. 1000 trinn opp til toppen. Kostnaden er beregnet til i overkant av kr 6 millioner. Allerede har Repvåg Kraftlag bidratt med kr 540 000 til hovedprosjektet og kr 60 000 til forprosjektet. Videre har Finnmarkseiendommen bidratt med kr 1 million. Prosjektet vil kunne motta 1,8 millioner kroner fra tippemidlene når resten er fullfinansiert. I tillegg er flere store sponsorer utfordret uten at man så langt vet resultatet.

Nå starter Nordkapptrappas venner, et initiativ tatt av Visit Nordkapp, HHI og Nordkappregionen Næringshage, en kampanje for å få trappen finansiert. Næringslivet i kommunen og privatpersoner utfordres til å kjøpe trinn i trappa – privatpersoner betaler kr 5000 for et trinn. Det er også mulig å kjøpe deler av et trinn. Radio Nordkapp og Finnmarksposten vil følge kampanjen og omtale bidragsytere. Privatpersoner vil også få sitt navn på infotavlen som skal reises ved startpunktet på trappa. 

Bidraget kan innbetales til Nordkapptrappas venner – kontonr: 4612 4151 120

 

For ytterligere informasjon – ta kontakt med Nordkappregionen Næringshage –

tlf 912 48 237 eller post@nordkappnh.no.

 

Takk til våre bidragsytere:

Navn/Firma Beløp
Nordkappregionen Næringshage 100 000,-
FeFo 1 000 000,-
Repvåg Kraftlag 540 000,- 
Accountor Nordkapp 40 000,-
Honningsvåg Mek 30 000,-
Elektro Team 30 000,-
Arctic Elektro 10 000,-
Intersport 10 000,-
Christoffer Vassbotn 500,-
Hege og Børge Grønlund 5 000,-
Hans Arvid og Inger Hansen 5 000,-
Stig Hansen/Tove Hunnålvatn 5 000,-
Marit Hansen og Knut Wagelid 5 000,-
Kjell Arne Østensen 5 000,-
Tove Østensen/Steve Wøhni 5 000,- 
Stein Tore Hansen/Else Marie Olsen 5 000,-
Rita og Kristine Alseth 5 000,-
Mona Danielsen  5 000,-
Siggen og Greta Andersen 5 000,- 
Farvehjørnet 10 000,-
Kirkeporten Camping 10 000,-
Finnmarksposten 5 000,-
Finnmark Dagblad 10 000,-
HHI 10 000,-
Vekst Nordkapp 10 000,-
Lindbak 10 000,-
Nordkapp Høyre 10 000,-
Nordvågen AS 20 000,-
Chr. Tuv & co AS 20 000,-
Svein Harald Trondal AS 10 000,-
Gunnar Pettersen 5 000,-
Charlotte Nyborg Kristensen 5 000,-
10. klasse, 2005-kullet, Honningsvåg skole 18 000,-
Tor Harald Mikkola og Bjørg Pettersen 5 000,-
Familien Filonowicz Bah 5 000,-
Sirpa og Lars Helge Jensen 5 000,-
Familien Håvard Dahlslett 5 000,-
Nordvågen (en innsamlingsaksjon) 17 900,-
Hrafn Sigvaldason/Margret Mogensen 5 000,- 
Per Kristian og Ulf Syversen 5 000,-
Randi og Stig Erling Kristiansen 5 000,-
Torger og Anja Samuelsen 5 000,-
Svein Dens Andersen og døtrene 5 000,-
Tor Bjarne Stabell med familie 5 000,-
Ann Kristin Samuelsen/Sigbjørn Henriksen 5 000,-
Audhild og Roy Arne Rotnes 5 000,-
Viggo Jensen 5 000,-
Fam Melsbø Nilsen 5 000,-
Bengt Larsen/Grethe Liavåg 5 000,-
Lillian Østensen og Knut Bjørn Lindkvist 5 000,-
Nordkapp Svømmeklubb 20 000,-
SV 10 000,-
Nordkapp Arbeiderparti 10 000,-
Rica Eiendom 100 000,-
Nordenfjelske Bykreditts stiftelse 200 000,-
Familien Lingjærde 5 000,-
Torild, Wenche og Magne Stensund 5 000,- 
Lars Oscar Jensen 5 000,- 
Geir Endre og Linda Opstad Johansen 5 000,- 
Audhild og Torbjørn Ludde Ludvigsen 5 000,-
Linda og Svein Harald Trondal 5 000,-
Saga, Gøril og Roger Sedeniussen 5 000,-
Trond Harald Sjøtun 5 000,- 
Lise og Ednar Andre Kristiansen 5 000,-
Margit-Annie Jensen 5 000,-
Siren, Sanne, Filip og Pernille Johnsen 5 000,-
Magnar og Torunn Wilhelmsen 5 000,-
Gunnar Frank Holst 5 000,-
Storbukt Tuppelurene - 79 5 000,-
Kjell Olav Dypfest 5 000,-
Tor Grønnbech 10 000,-
Karl Sigurd Opdhøl 5 000,-
1973-modellene 5 000,-
Fam. Himanka Langfeldt 5 000,-
Familiene Fremstad og Lindhardt Pedersen 5 000,- 
Liv og Roald B Johansen 5 000,-
Hans-Christian Vestergaard 5 000,-
Konfirmanter 1967-kullet 5 000,-
Familien Gamst 5 000,-
Familien Eidsheim 5 000,-
Brith Eli Samuelsen og Per A Bær 5 000,-
Knut Tore Corneliussen 5 000,-
Heidi og Bernt Magne Holmgren 5 000,-

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS