Nordkapptrappa - Du kan bidra!

Honningsvåg Turn og Idrettsforening har sammen med Nordkapptrappas Venner og Nordkapp og Omegn Turlag tatt initiativ til at Nordkapptrappa blir etablert. Dette skal bli en tursti som starter på Brochmannhaugen, opp Storfjellet langs eksisterende sti, og videre østover før den kommer ned i Elvedalen og ender opp ved startpunktet. Stien opp Storfjellet utbedres og det er derfor planlagt en sherpatrapp på ca. 1000 trinn opp til toppen. Kostnaden er beregnet til i overkant av kr 6, 6 millioner. Mange har ved utgangen av 2021 bidratt. Både næringsaktører, foreninger, organisasjoner, institusjoner og private har bidratt til at  det ved utgangen av 2021 er samlet inn nesten 4 millioner kroner. I tillegg vil prosjektet kunne motta 1,8 millioner kroner fra tippemidlene når det er fullfinansiert. I tillegg er flere store sponsorer utfordret uten at man så langt vet resultatet. 

Et trinn koster kr 10 000 for næringsaktørene. Radio Nordkapp følger innsamlingen svært tett og vil omtale bidragsytere. Det samme er gjort av Finnmark Dagblad/ Finnmarksposten. De som bidrar vil få sitt navn på infotavlen som skal reises ved startpunktet på trappa. For private koster det kr 5000 pr trinn. Disse vil også få navnet på infotavlen som sponsor. For alle er det mulig å kjøpe halve trinn, eller bare et kvart trinn. 


Bidraget kan innbetales til Nordkapptrappas venner – kontonr: 4612 4151 120

For ytterligere informasjon – ta kontakt med Nordkappregionen Næringshage – 
tlf 912 48 237 eller post@nordkappnh.no

 

Takk til våre bidragsytere:

Navn/Firma Beløp
Nordkappregionen Næringshage 100 000,-
FeFo 1 000 000,-
Repvåg Kraftlag 790 000,- 
Accountor Nordkapp 40 000,-
Honningsvåg Mek 30 000,-
Elektro Team 30 000,-
Arctic Elektro 10 000,-
Intersport 10 000,-
Christoffer Vassbotn 500,-
Hege og Børge Grønlund 5 000,-
Hans Arvid og Inger Hansen 5 000,-
Stig Hansen/Tove Hunnålvatn 5 000,-
Marit Hansen og Knut Wagelid 5 000,-
Kjell Arne Østensen 5 000,-
Tove Østensen/Steve Wøhni 5 000,- 
Stein Tore Hansen/Else Marie Olsen 5 000,-
Rita og Kristine Alseth 5 000,-
Mona Danielsen  5 000,-
Siggen og Greta Andersen 5 000,- 
Farvehjørnet 10 000,-
Kirkeporten Camping 10 000,-
Finnmarksposten 5 000,-
Finnmark Dagblad 10 000,-
HHI 10 000,-
Vekst Nordkapp 10 000,-
Lindbak 10 000,-
Nordkapp Høyre 10 000,-
Nordvågen AS 20 000,-
Chr. Tuv & co AS 20 000,-
Svein Harald Trondal AS 10 000,-
Gunnar Pettersen 5 000,-
Charlotte Nyborg Kristensen 5 000,-
10. klasse, 2005-kullet, Honningsvåg skole 18 000,-
Tor Harald Mikkola og Bjørg Pettersen 5 000,-
Familien Filonowicz Bah 5 000,-
Sirpa og Lars Helge Jensen 5 000,-
Familien Håvard Dahlslett 5 000,-
Nordvågen (en innsamlingsaksjon) 17 900,-
Hrafn Sigvaldason/Margret Mogensen 5 000,- 
Per Kristian og Ulf Syversen 5 000,-
Randi og Stig Erling Kristiansen 5 000,-
Torger og Anja Samuelsen 5 000,-
Svein Dens Andersen og døtrene 5 000,-
Tor Bjarne Stabell med familie 5 000,-
Ann Kristin Samuelsen/Sigbjørn Henriksen 5 000,-
Audhild og Roy Arne Rotnes 5 000,-
Viggo Jensen 5 000,-
Fam Melsbø Nilsen 5 000,-
Bengt Larsen/Grethe Liavåg 5 000,-
Lillian Østensen og Knut Bjørn Lindkvist 5 000,-
Nordkapp Svømmeklubb 20 000,-
SV 10 000,-
Nordkapp Arbeiderparti 10 000,-
Rica Eiendom 100 000,-
Nordenfjelske Bykreditts stiftelse 200 000,-
Familien Lingjærde 5 000,-
Torild, Wenche og Magne Stensund 5 000,- 
Lars Oscar Jensen 5 000,- 
Geir Endre og Linda Opstad Johansen 5 000,- 
Audhild og Torbjørn Ludde Ludvigsen 5 000,-
Linda og Svein Harald Trondal 5 000,-
Saga, Gøril og Roger Sedeniussen 5 000,-
Trond Harald Sjøtun 5 000,- 
Lise og Ednar Andre Kristiansen 5 000,-
Margit-Annie Jensen 5 000,-
Siren, Sanne, Filip og Pernille Johnsen 5 000,-
Magnar og Torunn Wilhelmsen 5 000,-
Gunnar Frank Holst 5 000,-
Storbukt Tuppelurene - 79 5 000,-
Kjell Olav Dypfest 5 000,-
Tor Grønnbech 10 000,-
Karl Sigurd Opdhøl 5 000,-
1973-modellene 5 000,-
Fam. Himanka Langfeldt 5 000,-
Familiene Fremstad og Lindhardt Pedersen 5 000,- 
Liv og Roald B Johansen 5 000,-
Hans-Christian Vestergaard 5 000,-
Konfirmanter 1967-kullet 5 000,-
Familien Gamst 5 000,-
Familien Eidsheim 5 000,-
Brith Eli Samuelsen og Per A Bær 5 000,-
Knut Tore Corneliussen 5 000,-
Heidi og Bernt Magne Holmgren 5 000,-
Nordkapp Fysioterapi 10 000,-
Norges Fotballforbund 10 000,-
Knut Utsi 5 000,-
Bjørn Terje Løkke 5 000,-
Kåre Ulrik Isaksen 5 000,-
Roger Karl Riise 5 000,-
Stål Abrahamsen og Kjersti Skavhaug 5 000,-
Odd Arild Engen 5 000,-
Avgangskull 1999 5 000,-
Steinar Fredrik Hansen 5 000,-
Familien Hoøy Hagen 5 000,-
Klasserampen 1970 11 700,-
Nordkapp Babtistmenighet 10 000,-
Vitikka AS 10 000,-
Bjørn og Hege Nordang 5 000,-
Tommen og Trine 5 000,-
Ansatte i hjemmesykepleien, utetjenesten og praktisk bistand 2021 5 000,-
"Kald med hank" 5 000,-
Avgangskull 1979 - Honningsvåg ungdomsskole 5 000,-
Grethe Nørstad Welde 5 000,- 
Nordkapp Jeger- og Fiskerforening 10 000,-
Rypegjengen 2021 5 000,-
John Ole Johnsen 5 000,-
Audhild, Kjell og Sindre Andreassen 5 000,-
Gloria Pamplona, José Mijares og Lonchas 5 000,-
Hurtigruten Foundation 100 000,-
NITO - Finnmark  10 000,-
Martinsen Bygg 10 000,-
InfraNord 20 000,-
Nordkapp kommune 1 000 000,-
Honningsvåg Supporterklubb 10 000,-
Nordkapp Frimerkeklubb 10 000,-
Nordkapp og Omegn Turlag 10 000,-
Honningsvåg Rør Verksted AS 20 000,- 
Betty, Jo, Selma og Karine Søderholm 5 000,-
Ole Håvard Olsen og Linda Pettersen 5 000,-
Randi Elisabeth Holm Lønner, finansiert med strikka kommunekuler 5 000,-
Daniel Andreas Skjeldam 5 000,-
May Helen Larsen 2 500,- 
Knut Erik Jensen, Mona Haug, Togo Haug Jensen, Ellinor Haug Jensen 5 000,-
Extra Honningsvåg - gjør det billigere 10 000,- 
Avgangskull 1978, Honningsvåg ungdomsskole 5 000,- 
Familien til Egil , Per-Ole Myrheim og Katja 5 000,-
KD Metrix - Knut Dyrstad 10 000,- 
Vivi Skogvold Samuelsen, Oddbjørn Samuelsen 10 000,-
Arctic Guide Service 10 000,-
Grieg Seafood 60 000,-
Møbelringen Honningsvåg 10 000,-
Avgangskullet 1967 5 100,-
Sidsel Nielsen og Sunniva Nielsen Bjerkaas 5 000,-
Fam John Edvard Eilertsen og Kari Mette Walle - Klart æ e fra Honningsvåg 5 000,-
Linda, Lars, Sverre, Christina og Caroline 5 000,- 
Avgangskullet 1986 13 521,- 
Mona Danielsen og Gabriel Vang Danielsen 5 000,-
Anders, Martin og Sigurd Hauge 5 000,-
John Dyrstad og Bjarnhild Peters 5 000,-
Avgangskull 1980, klasse C 5 000,-
Storbukt Bygg 10 000,-
Ansatte, Kystverket i Honningsvåg 5 000,-
Aino og Roald Selnes 5 000,-
Fam. Melnæs Haugli og fam. Ravlo 5 000,-
Radio Korona 5 000,-
Anders, Merete og Helge Bjøru 5 000,- 
Karl Fredrik Isaksen og Eva Skogvold 5 000,-
Ansatte Nordkapp videregående skole 11 000,-
Inger Anita Marthinsen og Terje Roger Olsen 5 000,-
Denise Indgjerd Karlsen 5 000,-
Jørn Karlsen og  Solveig Indgjerd 5 000,-
Perleporten Kulturhus 10 000,-
Honningsvåg Blandakor 10 000,-
80 års gave til Kari Solveig Søreide fra barn og svigerbarn 5 000,- 
Nordkapp Godsterminal  10 000,-
Frants Ragnar Hansen med døtre  5 000,-
Fam. Storhaug - Uttakleiv  5 000,-
Avgangskull Nordkapp 1982 5 000,-
50-års klassetreff 2022, Honningsvåg Ungdomsskole 5 000,-
80-års gave til Vilfred Walsø 5 000,-
Làtnajàvris helter  5 000,-
Familien Janne Sannes 5 000,-
Jan, Bente, Jessica, Marte og Tobias Floer Bårdsnes 5 000,-
Conrad August Jakobsen, bursdagsgave 2 år 5 000,-
Siri Jakobsen, Silje Vara Mittermaier og Eva Myklebust Larsen, Mona K Herudshagen og Sverre Larsen 5 000,-
Britt Marit S og Magnar Eriksen 5 000,-
Kristina Sigurdsdottir Hansen og Sigrid Aresdottir Jørgensen 5 000,-
Kull 2003 Honningsvåg skole 11 700,- 
Elly og Gunnar Uttakleiv 5 000,- 
Bodil og Werner Hansen 5 000,- 
Richard og Esben Olli Kristiansen  5 000,-
Marianne, Bjørn Andreas, Hans Torleif Berg og Brith Ellen Hansen 5 000,-
Camilla Hansen 5 000,- 
Haavard Elde Pedersen 5 000,-
Tedd og Mona-Beathe Johnsen 5 000,-
Grasrotandelen, Norsk Tipping 3 039,-
Honningsvåg Blandakor - betaling for konferansier og toastmaster på korstevne 5 000,- 
John Tore Svendsen og Tove Andersson 2 500,- 
Bernt Holst 5 000,-
Ole og Gro Sannes 5 000,-
Grasrotandelen, Norsk Tipping 3 668,55
Destinasjon 71° Nord 10 000,-
Filip, Siri D. Skogvold og Jan M. Skogvold 5 000,-
Liselotte Hansen og Asbjørn Pedersen 5 000,-
Ingrid og Olav Brandvold, Vilja og Trygve Nordgård 5 000,-
Arrangøren av sparkefesten, Honningsvåg 10 000,-
Trudy Engen, Wenche Dahl, Else Margrethe Isaksen og Sissel Hansen 5 000,-
Jarl og Randi Tuv 5 000,-
Wenche, Rolf, Ronny og Vegar Andersen 5 000,-
Monica, Kristin, Wenche og Ole H. Jenssen 5 000,-
Maysa og Bernt Øystein Salamonsen 5 000,-
Nordkapp Båtservice og Sjøtransport 10 000,-
Fam. Nelly og Roar, Renate og Geir E. Karlsen 5 000,-
Nordkappmarsjens Venner 5 000,-
Odd Fellow 5 000,-
Scandic 100 000,-
Apotek1 Honningsvåg 10 000,-
Nils Erik Mathisen 5 000,-
Bjørnar Pettersen med familie 5 000,-
Olav Thon Stiftelsen 300 000,-

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS