Nordkapptrappa - Du kan bidra!

Honningsvåg Turn og Idrettsforening ønsker å bidra til at Nordkapptrappa blir etablert. En tursti som starter på Brochmannhaugen, opp Storfjellet lags eksisterende sti, og videre østover før den kommer ned i Elvedalen og ender opp ved startpunktet. Stien opp Storfjellet må utbedres og det er derfor planlagt en sherpatrapp på ca. 1000 trinn opp til toppen. Kostnaden er beregnet til i overkant av kr 6 millioner. Allerede har Repvåg Kraftlag bidratt med kr 540 000 til hovedprosjektet og kr 60 000 til forprosjektet. Videre har Finnmarkseiendommen bidratt med kr 1 million. Prosjektet vil kunne motta 1,8 millioner kroner fra tippemidlene når resten er fullfinansiert. I tillegg er flere store sponsorer utfordret uten at man så langt vet resultatet.

Nå starter Nordkapptrappas venner, et initiativ tatt av Visit Nordkapp, HHI og Nordkappregionen Næringshage, en kampanje for å få trappen finansiert. Næringslivet i kommunen utfordres til å kjøpe trinn i trappa – et trinn koster kr 10 000. Radio Nordkapp og Finnmarksposten vil følge kampanjen og omtale bidragsytere. Disse vil også få sitt bedriftsnavn ved infotavlen som skal reises ved startpunktet på trappa. For private vil det koste kr 5000 pr trinn. Disse vil også få navnet på infotavlen som sponsor. For alle er det mulig å kjøpe halve trinn, eller bare et kvart trinn.

Bidraget kan innbetales til Nordkapptrappas venner – kontonr: 4612 4151 120

 

For ytterligere informasjon – ta kontakt med Nordkappregionen Næringshage –

tlf 912 48 237 eller post@nordkappnh.no.

 

 

Takk til våre bidragsytere:

Navn/Firma Beløp
Nordkappregionen Næringshage 100 000,-
FeFo 1 000 000,-
Repvåg Kraftlag 540 000,- 
Accountor Nordkapp 40 000,-
Honningsvåg Mek 30 000,-
Elektro Team 30 000,-

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS