Politiske møter på kveldstid
Nordkapp kommunestyre, onsdag 14. desember 2022.

Politiske møter på kveldstid

Nye møtetidspunkt blir vurdert av Nordkapp-politikere, for å spare penger i kommunen.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 21.12.2022 17:30

Nordkapp kommunestyre har vedtatt at kommunen skal beholde hovedutvalgene, men utvalgene skal ha kveldsmøter for å spare penger. 

Noen av kommunestyrets medlemmer trodde ikke det var mye penger å spare på dette, fordi ansatte måtte på overtid på kveldstid for å være tilstede på møtene. 

Det ble også fremmet forslag om at kommunestyremøtene skal være klokken 18. Det var flere som var imot dette, fordi det ville gå utover barnefamilier. Det er vanskelig for trenere og instruktører å delta på møter på kveldstid. 

Formannskapet skal nå vurdere om kommunestyremøtene skal være på kveldstid. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS