NAP vil sette av tre millioner kroner til kunstgressbanen
Kunstgressbanen i Honningsvåg.

NAP vil sette av tre millioner kroner til kunstgressbanen

Arbeiderpartiet fremmer forslag i kommunestyret som sikrer at Honningsvåg stadion ikke blir stengt.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 23.11.2022 16:00

Nytt dekke på Honningsvåg stadion må på plass i 2023, har Nordkapp Arbeiderparti skrevet i en pressemelding. 

--Nordkapp Arbeiderparti kommer i forbindelse med behandlingen av budsjett 2023 til å foreslå at det settes av 3 millioner kroner på investeringsbudsjettet til nytt dekke på Honningsvåg Stadion. Videre at det inngås et samarbeid med HT&IF, der det søkes sponsorer som igjen bidrar til at den kommunale andelen blir redusert. Det har Stine-Mari Strifeld, kommunestyremedlem og varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet, skrevet i en pressemelding

--Nordkapp Arbeiderparti viser til kommunedirektørens budsjettframlegg og oppslag i Finnmarksposten 22.11.22 der det fremkommer at det enten foreslås 0 kroner, alternativt 1 million kroner til nytt dekke på Honningsvåg stadion. Videre at Honningsvåg Turn & Idrettsforening (HT&IF) skal bidra til netto investeringsbehov gjennom sponsing, som er 3 millioner kroner. Det er positivt at HT&IF er villig til å søke sponsorer som vil bidra til at nytt dekke blir realisert i 2023. Imidlertid vil det være en risiko for at en ikke klarer å få tak i tilstrekkelige midler til å sørge for at det blir realisert et nytt dekke i 2023. Aktiviteten som foregår på Honningsvåg stadion er avgjørende for barn og unge sine fritidsaktiviteter i kommunen, sier Strifeldt.


Annonse:
https://www.facebook.com/honningsvagmusikkforening


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS