Har ikke penger til nytt kunstgress
Ikke mulig å spille 4. divisjonsfotball i Honningsvåg på grunn av dårlig kunstgress. (Illustrasjonsfoto)

Har ikke penger til nytt kunstgress

En alvorlig situasjon for fotballgruppa.
Nordkapp-budsjettet 2023
Raymond Elde
Publisert : 21.11.2022 09:16
Sist oppdatert : 21.11.2022 09:19

Kommunedirektøren har ikke funnet penger til Honningsvåg stadion. 

2023 kan bli den første gangen det ikke er mulig å spille fotball på Honningsvåg stadion. Kunstgressbanen er så ujevn at det er uforsvarlig å spille fotball, og det har sesongen 2022 vært beinbrudd på grunn av banen. Fotballforbundet vil ikke godkjenne anlegget for spill. 

Det koster 5,2 millioner kroner å oppgradere banen, men vil kunne få 1,25 millioner i spillemidler og 1 million kroner i momskompensasjon. Dermed blir kommunens utgifter 3 millioner kroner. 

I tillegg til at kunstgressmatta er utslitt, må padden under gresset skiftes. Før alt dette kan gjøres må det legges ny masse for å fjerne ujevnhetene. 

Norges Fotballforbund anbefaler Nordkapp kommune å rehabilitere hele banen og gjennomføre det nødvendige grunnarbeidet. 

Kommunedirektøren viser til forslag til budsjett 2023 med kommunens krevende økonomiske situasjon der en rekke krevende driftstiltak blir foreslått, og investeringer holdt til et absolutt minimum. Situasjonen for banen og klubben er selvsagt beklagelig, men kommunedirektøren vil ikke foreslå endringer i budsjettforslaget. 

Skulle formannskapet likevel ønske at kommunen bidrar til å løse utfordringene på fotballbanen, vil kommunedirektøren tilrå at kommunen kan bidra med 1 million kroner under forutsetning at klubben sammen med sponsorer finansierer resten av netto investeringsbehov. 

Alle sakspapirene


Annonse:
https://www.facebook.com/honningsvagmusikkforening


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS