Vil beholde eiendomsskatten for verk og bruk
Finnmark Arbeiderparti frykter kutt av eiendomsskatt for verk og bruk, gir store økonomiske konsekvenser for en del kommuner. (Illustrasjonsfoto)

Vil beholde eiendomsskatten for verk og bruk

Finnmark Arbeiderparti med uttalelse om regjeringens forslag om endringer av eiendomsskatten.
Statsbudsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 24.10.2017 21:29

Finnmark Arbeiderparti vil på det sterkeste be Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet stoppe forslaget om fjerning av eiendomsskatten for verk og bruk.

--Konsekvensene for kommunene vil bli store og det heller ikke er gitt forhåpninger om noen kompensasjonsordning.  For mange småkommuner i Finnmark og resten av Nord-Norge med eiendomsskatt på verker og bruk, kan dette bety en ytterligere forverring av økonomien dersom dette innføres. Dette vil svekke lokaldemokratiet og den lokale selvråderetten, skriver representantskapet i Finnmark Arbeiderparti i en uttalelse.

--Regjeringens skatteendring vil være dramatisk for en rekke kommuner både i Finnmark og resten av landet. Samlet kutt beregnes til 800 millioner kroner. Endringen vil ramme enkelte landanlegg innenfor petroleum hardt, men også kommuner med anlegg som i dag kommer innenfor kategorien verker og bruk. Det er heller ikke sagt noe om ordninger som kan kompensere de berørte kommunene for dette bortfallet av inntekter. Ordningen er tenkt innført fra 2019, skriver Finnmark Arbeiderparti.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS