Representanter fra sjømatnæringen deltok på stortingshøringer
Sjømat Norge deltok i høringer på Stortinget. (Illustrasjonsfoto)

Representanter fra sjømatnæringen deltok på stortingshøringer

Sjømat Norge har orientert politikerne om sjømatnæringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.
Statsbudsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 08.11.2017 19:30

Sjømat blir viktigere for landet. Derfor mener Sjømat Norge at politikerne må ta mer hensyn til hvordan næringen forvaltes.

I forrige uke var Sjømat Norge på plass i Stortinget og ga politikerne tydelig tilbakemeldinger på hvordan sjømaten kan prioriteres sterkere.

--Vi har vært tilstede i fire ulike høringer om statsbudsjettet. Dette er viktig for oss som Norges største sjømatorganisasjon. Vi må synliggjøre våre saker i de ulike komiteene som berører saker for våre medlemmer. Vi ønsker å påvirke hvordan statsbudsjettet ser ut når det blir endelig vedtatt, sier Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt, til eget nettsted. 

Sjømat Norge vært i høringer hos Stortingets Finanskomité, Næringskomité, Energi – og miljøkomité samt Kommunal- og forvaltningskomitén. En av sakene som gikk igjen var hvorfor en CO2-avgift vil ramme næringen negativt.

Sjømat Norge har støttet forslagene om å øke kommunenes inntekter ved salg av nye konsesjoner eller økning i konsesjonsvolumet. Kommunene får nå 70 prosent av disse inntektene, mot tidligere 40 prosent. Inntektene vil også bli bedre fordelt mellom alle kommunene som er vertskap for havbruksnæringen.  Regjeringen har i statsbudsjettet slått fast at forslaget om å innføre en ny eksportavgift, som også skulle gå til kommunene, bryter med internasjonale avtaler. Sjømat Norge mener at forslaget må legges bort. Sjømat Norge oppfordrer partiene til å se hvordan det allerede etablerte Havbruksfondet fungerer før en eventuelt foreslår innføring av ytterligere avgiftsbelastning på næringsaktørene.


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS