Regjeringen legger ikke til rette for å møte veksten i fiskerinæringen
Ingalill Olsen, medlem i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Regjeringen legger ikke til rette for å møte veksten i fiskerinæringen

Arbeiderpartiets Ingalill Olsen kommenterer statsbudsjettforslaget, delen som handler om fiskerihavner.
Statsbudsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 13.10.2017 09:23
Sist oppdatert : 13.10.2017 09:26

Ingalill Olsen mener det er for lite penger til fiskerihavner i forslaget til statsbudsjett for 2018. 

--Mange kystkommuner har for dårlig kapasitet og kvalitet på havnene og trenger statlig tilskudd for å gjøre utbedringer. Jeg mener det er skuffende at staten ikke satser mer for å sette i stand disse havnene slik at kapasiteten kan økes, sier stortingsrepresentant Ingalill Olsen. 

--Norge har store ambisjoner om å øke sin sjømateksport i årene som kommer. Dette skjer ikke av seg selv og staten må legge til rette for økt havneutbygging. Oppstart av en ny havneutbygging neste år er for dårlig.
Regjeringen viser at de har for lave ambisjoner for utbygging av kommunale fiskerihavner når de halverer tilskuddet fra 62 millioner kroner til 31 millioner kroner i budsjettet for 2018, sier Olsen.

I tillegg er det verdt å merke seg at bevilgningen til kystverket betyr en reell nedgang. 
--Ved behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i juni hadde Arbeiderpartiet kyst/sjøtransport som en av fire satsingsområder; I dag ser vi at på alle disse områdene skuffer regjeringen, avslutter Ingalill Olsen, medlem i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.   


Annonse:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=392&ProjectId=178290&DepartmentId=17552&MediaId=5
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS