Finnmark taper 17 millioner i regionale utviklingsmidler
Fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik. (Foto: Øystein Ruud)

Finnmark taper 17 millioner i regionale utviklingsmidler

Fungerende fylkesordfører mener regjeringen viser manglende vilje til å satse på regional utvikling.
Statsbudsjettet 2018
Raymond Elde
Publisert : 12.10.2017 20:00

Finnmark fylkeskommune får en reduksjon i bevilgningen til regionale utviklingsmidler. Reduksjonen er på 17 millioner kroner, viser regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. 

--Reduksjonen viser en manglende vilje fra regjeringens til å satse på regional utvikling, stikk i strid med intensjonene bak regionreformen, sier fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding. 

Vassvik er skuffet over regjeringens manglende vilje til å satse mer på tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling i Finnmark.
--Store deler av Norges framtidige ressursgrunnlag ligger i nordområdene. Næringslivet i Finnmark har stort vekstpotensial innen alle våre hovednæringer; fiskeri og havbruk, fornybar og fossil energi, landbruk, mineralutvinning og reiseliv. Ei framtidig velferdsutvikling i Norge vil være avhengig av man legger til rette for at potensialet i disse næringene kan tas ut på en hensiktsmessig og bærekraftig måte, sier hun.

I statsbudsjettforslaget foreslår regjeringen at Finnmark fylkeskommune blir tildelt 63,45 millioner kroner til regionalutvikling. Til sammenligning var budsjettet i 2013 på 128,4 millioner kroner. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS