Pressemelding

FrP - 06.10.2017

Strifeldt blir samferdselspolitiker

Bengt Rune Strifeldt blir samferdselspolitiker på Stortinget.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har nå tildelt Bengt Rune Strifeldt plass i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

- Samferdsel er et felt som er utrolig viktig for Fremskrittspartiet, og var blant hovedsakene våre i valgkampen. Det er klart jeg er strålende fornøyd med å få jobbe med samferdselspolitikk. 

- Jeg er takknemlig for tilliten jeg er vist ved å bli tildelt en plass i transportkomiteen. Vi har alle har behov for god infrastruktur og effektiv transportløsninger hver eneste dag, og det er derfor et politikkområde som betyr veldig mye i folks hverdag. 

- Jeg og FrP ønsker å bygge mer vei, og forbedre den infrastrukturen vi allerede har. Vi skal bygge broer og tunneler for at folk skal få en mer effektiv hverdag, vi skal bygge fiskehavner slik at større båter kan legge til og vi skal sikre et godt bredbåndsnett over hele landet. 

- Det er Finnmarks innbyggere som har stemt meg inn på Stortinget, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å være en bra ombudsmann for fylket. For å utnytte det potensialet for næringsutvikling i Finnmark, så er infrastruktur helt avgjørende. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS