Pressemelding

Parat - 11.01.2019

Parat mener regjeringen mangler respekt for statsansatte

Uten å involvere ansatte eller tillitsvalgte, har regjeringen besluttet å flytte Forbrukertilsynet fra Oslo til Grenland. Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier en slik fremgangsmåte vitner om en total mangel på respekt for ansatte i staten.

Olsen sier endringene i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet og flytting er to helt forskjellige ting.
–Tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud er bra, men ansatte trenger ikke å flyttes til Grenland for å få dette til, sier hun.
Parats nestleder sier medbestemmelse og dialog med ansatte også gjelder for statlige virksomheter.
– Det er mulig denne flyttingen sikrer en kortsiktig politisk uttelling, men det bidrar ikke til å bygge tillit. Dette er ikke samarbeid. Regjeringen må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere. Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier Olsen.
Vi har ingen problemer med skille av arbeidsoppgaver mellom Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet.
– Parat er også svært positive til å etablere statlige arbeidsplasser i Grenland og andre steder utenfor Oslo. Problemet er fremgangsmåten. Statsapparatet vokser og det bør være mulig å etablere nye arbeidsplasser utenfor Oslo, fremfor å hensynsløst flytte ansatte og bryte opp gode fagmiljøer som allerede er etablert, sier Olsen.

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS