Pressemelding

Finnmark politidistrikt - 09.07.2018

OPPSUMMERING MIDNATTSROCKEN 2018

Midnattsrocken er over for denne gang, og fra politiets ståsted har festivalen forløpt seg i all hovedsak på en god og trygg måte, med fokus på musikkopplevelse og festivalglede.

-Vi har hatt noen henvendelser, men ikke så mange med tanke på antall personer som har vært på festivalen. Publikum oppførte seg bra i all hovedsak og det ble opprettet få straffesaker i forbindelse med Midnattsrocken, opplyser fungerende lensmann Siri Ulverud

Det foreligger 5 anmeldelser etter helgen. 2 voldtektssaker.

-I begge disse sakene har siktede vært pågrepet og avhørt. De ble løslatt etter avhør. Fornærmede er også avhørt i begge saker, samt at vi har sikret det vi skal av spor. Det gjenstår noen vitneavhør i sakene, derfor ønsker vi ikke å si noe mer om disse to sakene utover dette, sier Ulverud.

Videre er det opprettet to kroppskrenkelsessaker- En sak hvor en festivaldeltaker ble slått av en annen, og en sak hvor en ordensvakt ble slått. Det er gjort en del etterforskning i begge disse, men gjenstår noen få avhør.

Det er også opprettet en sak i forbindelse med seksuelt krenkende atferd, her gjenstår bl.a avhør av fornærmede, derfor kan vi ikke si noe mer om denne saken.

 Det har vært noe fyll og bråk, men ikke mer enn normalt. 4-5 personer ble bortvist fra området.

-Vi hadde også narkotikahund med på patrulje i løpet midnattsrocken, og tidligere år har vi tatt flere for besittelse eller bruk av narkotika i løpet av festivalen. Men ikke i år. Det er vi veldig fornøyde med, og betyr at vi har gjort et godt stykke forebyggende arbeid sier Ulverud og berømmer publikum for god festivaloppførsel.

 

Også når det gjelder trafikken var det noen overtredelser. Det er gjort 6 førerkort beslag, hvor av tre var på grunn av høy fart og tre var promillekjøring. I tillegg ble det gitt forelegg til to sjåfører for lavpromille. Det vil si kjøring med 0.2-0,5 i promille. Bortimot 600 bilister ble kontrollert i løpet av dagene av UP.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS