Pressemelding

Finnmark fylkeskommune - 07.06.2018

Arktisk jernbanevisjon et steg nærmere

Norge må ta en aktiv rolle i den finsk/norske jernbaneutredninga. En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som vil være av stor betydning for konkurransekraften til næringslivet på hele Nordkalotten 

Det innstilte hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel på i sitt møte tirsdag. Innstillingen er en uttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram som skal behandles på fylkestinget 20. juni i Alta.

Finland - Finnmark 
Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken er fornøyd med at visjonen som ble utarbeidet i fellesskap i flere miljøer i 2017 nå følges opp i en finsk/norsk utredning som skal vurdere grunnlaget for jernbane mellom Rovaniemi-Kirkenes innen 2018. 

Må være aktiv
– Jeg synes det er naturlig at Finnmark fylkeskommune er aktiv i denne prosessen, sier Bakken, og forteller videre at fylkeskommunen allerede er involvert i utredninga, gjennom en representant i styringsgruppa. 

– Dette er et viktig europeisk prosjekt som vil være av stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten og i videreutvikling av norsk-finsk samarbeid. Signaleffekten er enorm og et svært viktig bidrag i nordområdesatsinga.

Fra Asia til Kirkenes
– Vi planlegger også faglige innspill gjennom å videreutvikle rapporten «Den Arktiske jernbanevisjonen», Målet er å lage en mulighetsstudie på det økonomiske grunnlaget for en containerrute fra Asia gjennom Den Nordlige sjørute til havn i Kirkenes, sammen med Sør-Varangers miljøer, avslutter Bakken.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS