Innfører begrensinger på miljøstasjonene
Tre-kontainer, Hammernes.

Innfører begrensinger på miljøstasjonene

Finnmark Miljøtjeneste innfører ny ordning for brukere.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 23.05.2019 20:00

I løpet av 11. juni til 15. juni, vil Finnmark Miljøtjeneste, FIMIL, innføre ny ordning for levering av bygge- og rivingsavfall ved mottaksstasjonene. 

Bakgrunnen er at det kommer inn betydelige mengder av denne fraksjonen fra enkelte abonnenter.

All levering til mottaksstasjonen fra privathusholdninger som har abonnement i den enkelte kommune har vært gratis og kostnaden har vært innbakt etter selvkostprinsippet i renovasjonsgebyret.

--For at ikke den store økningen av levering og bygge- og riveavfall fra enkelte abonnenter skal føre til økning i renovasjonsgebyret for samtlige husholdningsabonnenter, vil Finnmark Miljøtjeneste innføre en begrensning på mengden uten å betale for det. Det sier Svein Tønnessen, daglig leder i Finnmark Miljøtjeneste, til Radio Nordkapp. 

Dette vil bli praktisert på følgende måte:
Fra og med uke 24 vil alt mottak av bygge- og riveavfall som blir registrert på den enkelte abonnent bli ført inn i et register.  Det vil kunne leveres tre hengerlass (privatbil og henger) gratis pr kalenderår. Etter tre leveringer vil abonnenten bli avkrevd et gebyr pr levering av denne fraksjonen. For levering av annet avfall vil det ikke bli innført begrensninger for husholdningsabonnentene.

--FIMIL vil i nær framtid sende ut detaljert infoskriv til samtlige abonnenter om hvordan ordningen vil bli praktisert ved våre mottaksstasjoner. Vi presisere at bruk av mottaksstasjonene er et tilbud til privathusholdninger som har renovasjonsabonnement i kommunen. De som ikke har abonnement og næringslivskunder må betale for all levering etter fastsatte satser, sier Tønnessen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS