Er bekymret for gytefeltene
Fiskebåt er bekymret for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt. (Illustrasjonsfoto)

Er bekymret for gytefeltene

Det er fortsatt debatt om Riksrevisjonens rapport som kom i mars.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.04.2019 05:25

Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon, er bekymret for at det blir lagt til rette utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt for flere fiskeslag.

Olje- og energidepartementet har nå ute en høring vedrørende tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019 i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Fiskebåt mener det har kommet ny informasjon som både er relevant og vesentlig i forhold til de aktuelle områdene.

--Blant annet har det kommet ny informasjon om de negative konsekvensene seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger har for fiskens gytemønster, og konsekvenser dette vil ha for livet i havet. Fiskebåt er derfor sterkt bekymring for at dette ikke skal bli tatt hensyn til i forhold til oljeinteressene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding. 

Manglende oljevernberedskap
Tidligere har Fiskebåt Nord vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene. Bakgrunnen er Riksrevisjonens rapport som kom i mars, en rapport som tar for seg myndighetens arbeid med å ivareta miljø og fiskeriinteressene i forbindelse med petroleumsvirksomhet i nordområdene.

--Vi er bekymret for beredskapen i disse områdene og registrerer at Riksrevisjonen avdekker alvorlige mangler i sin rapport, sier Jacobsen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS