Krever bedre oljeberedskap i nord
Fiskebåt Nord forventer økt oljeberedskap i nord. (Illustrasjonsfoto)

Krever bedre oljeberedskap i nord

Styret i Fiskebåt har vedtatt en resolusjon om beredskapen i Nordområdene.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.04.2019 23:30

Styret i Fiskebåt Nord har vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene.

Bakgrunnen er Riksrevisjonens rapport som kom i mars, en rapport som tar for seg myndighetens arbeid med å ivareta miljø og fiskeriinteressene i forbindelse med petroleumsvirksomhet i nordområdene.

--Utvidelse av olje- og gassvirksomhet i nordområdene må settes på vent inntil man har fått på plass tilstrekkelig beredskap og utstyr som kan takle et større oljeutslipp i nordområdene. Det sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord, i en pressemelding. 

--Vi forventer at ansvarlige myndigheter umiddelbart tar tak i, og iverksetter nødvendige tiltak slik at oljeberedskapen tilpasses de forholdene og utfordringene som man har i nordområdene. Inntil dette er på plass må en avvente videre utbygginger, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Seismikk
Styret Fiskebåt Nord er også kritisk til at det stadig drives seismiske undersøkelser i område og i tidsrom som går utover fiskeriet.
--Vi mener at det trengs mer forskning som tar for seg hvordan seismikk påvirker livet i havet, samt hvilken betydning seismikk har på sjøpattedyr og fiskens atferd, sier Jacobsen.

Fiskebåt Nord er et regionlag under Fiskebåt, og representerer den havgående fiskeflåten i Nord-Norge.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS