Flytte penger til gravferdsområdet vil få store konsekvenser for menigheten
Kirkegården og Honningsvåg kirke. (Arkivfoto)

Flytte penger til gravferdsområdet vil få store konsekvenser for menigheten

Debatt om gravferdsområdet mellom menigheten og rådmannen foran budsjettmøte i kommunestyret.
Nordkapp-budsjettet 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.11.2018 09:22
Sist oppdatert : 29.11.2018 09:26

Dersom Nordkapp sokn må flytte penger på budsjettet til gravferdsområdet uten økt bevilgning fra kommunestyret, vil det få store konsekvenser for menigheten. 

Konsekvensene kan blant annet bli at Honningsvåg kirke må stenge og kun åpent for begravelser, med redusert antall gudstjenester. Kirkene i Skarsvåg og Repvåg blir stengt permanent, og menigheten sier opp leieavtalen med Gjesvær kirke. Alle begravelsesseremonier uansett sted for jordfestelse, blir gjennomført i Honningsvåg kirke. Mulig tap av en prestestilling, har Bente Floer, leder av menighetsrådet, og kirkeverge Niels Westphal skrevet i et nytt brev til rådmannen i Nordkapp kommune. 

Menighetsrådslederen og kirkevergen har i brevet skrevet, at ifølge loven er kommunen også pliktig til å dekke utgifter til daglig leder i menigheten, driftsutgifter til Kirkelig fellesråd (menighetsråd) inkl. administrasjon og kontorer. Dette nevner ikke rådmannen i det hele tatt. Skal kuttene foretas i den minimale administrasjonen (drøyt ett årsverk) brytes loven også på dette området. Samtidig vil det skape uante konsekvenser også for gravferdsområdet, siden store deler av stillingsressursene i administrasjonen, brukes til gravferdsdriften, men har inntil nå blitt før i regnskapet under administrasjon.

Nordkapp sokn ønsker at kommunestyret i budsjettmøtet skal øke bevilgningen til gravferdsområdet i forhold til rådmannens forslag. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS