Må ta merforbruk innenfor sentraladministrasjonen
Nordkapp kommunestyre behandlet tertialrapport nummer 2.

Må ta merforbruk innenfor sentraladministrasjonen

Rådmannen advarte kommunestyret, men flertallet hørte ikke på advarselen.
Nordkapp-budsjettet 2019
Raymond Elde
Publisert : 12.11.2019 21:29

Rådmannens forslag om å styrke sentraladministrasjonen med 800 000 kroner fikk ikke flertall i Nordkapp kommunestyre. 

Tertialrapport nummer 2 viste at det var gått mer penger til lønnsarbeidet enn budsjettert på grunn av innleie av tjenesten før sommeren. 

Rådmannen advarte kommunestyret mot at det ikke var realistisk å ta inn 800 000 kroner innenfor rammen til sentraladministrasjonen på den korte tiden som er igjen av 2019. 

Mindretallet bestående av Høyre og Arbeiderpartiet stemte for å styrke sentraladministrasjonen med 800 000 kroner, mens flertallet bestående av SV og Senterpartiet var imot. 

En uventet finanskostnad på 3,3 millioner kroner som har blitt betalt for mange år siden, men ikke budsjettert og regnskapsført, ble heller ikke tatt med i budsjettreguleringen for 2019. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS