Midlertidig fartsgrense 60 km/t på fylkesveg 98 Holmfjell
Redusert hastighet på fylkesveg 98 i Tana kommune. (Illustrasjonsfoto)

Midlertidig fartsgrense 60 km/t på fylkesveg 98 Holmfjell

Redusert hastighet på fylkesveg 98 av hensyn til trafikksikkerheten.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 06.01.2018 03:45

Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Statens vegvesen bestemt å sette ned fartsgrense til 60 km/t ved to strekninger på fylkesveg 98 i Tana kommune av hensyn til trafikksikkerheten.

Det midlertidige skiltvedtaket om 60 km/t ved Holmfjell i Tana kommune er gjort på grunn av vegskader og spordybde, totalt er det 2,25 km som nå har nedsatt fartsgrense. Det vil i vinter være forsterket vedlikehold på strekningene, med strøing og arbeid med å holde vegbanen jevn.

Vedtaket om nedsatt fartsgrense gjelder så lenge skiltene er satt opp og avdekket fram til vegskadene er utbedret, melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Fylkesveg 98 er av Finnmark fylkeskommune en prioritert veg, det jobbes årlig med å forbedre standarden på vegen.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS