Penger til arenautvikling i Finnmark
I Nordkapp-regionen får Lebesby, Gamvik og Måsøy penger. (Illustrasjonsfoto)

Penger til arenautvikling i Finnmark

Penger til bibliotek i Nordkapp-regionen.
Kultur
Raymond Elde
Publisert : 03.12.2017 21:45

Syv av fylkets folkebibliotek har fått til sammen får 348.000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til arenautvikling.

Arenautviklingsmidlene har vært en satsning fra regjeringen sin side for å kunne ruste bibliotekene til å møte kravene i folkebibliotekloven. 

Over tre år har 18 av 19 bibliotek i Finnmark søkt og til sammen fått 1 243 000 kroner.

I Finnmark har midlene i stor grad blitt brukt til å tilrettelegge biblioteklokalene for ulike typer arrangementer og til å få nye aktiviteter inn i bibliotekene. Også i år er bygging av scener, investering i prosjektor, stoler, lydutstyr og lignende et gjennomgangstema.  Denne satsningen har kommer samtidig som det treårige prosjektet Finnmarksbibliotekene som har hatt som mål å gi Finnmarks innbyggere bedre bibliotektjenester gjennom regionale samarbeid og kompetanseheving på formidling og synliggjøring. Sammen har dette ført til et løft for bibliotekene i Finnmark.

Arena-tildelinger for 2018: 
Finnmark fylkesbibliotek, kr 226 000,-
Lebesby, kr 70 000,- 
Gamvik, kr 30 000,- 
Måsøy, kr 23 000,-
Hammerfest, kr 105 000,-
Kautokeino, kr 40 000,- 
Kvalsund, kr 40 000,- 
Karasjok, kr 40 000,- 


Annonse:
https://www.facebook.com/events/332822274202802/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS