De aller fleste pasienter behandles til planlagt tid
I ni av ti tilfelle blir pasienter under behandling fulgt opp til planlagt tid. (Illustrasjonsfoto)

De aller fleste pasienter behandles til planlagt tid

Indikatoren har blitt publisert for andre gang.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 21.10.2017 03:45

I ni av ti tilfelle blir pasienter under behandling fulgt opp til planlagt tid, selv om det er til dels store forskjeller mellom sykehus og fagområder. Det viser indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» som publiseres for andre gang.

Best resultater totalt sett (alle sykehus og pasientgrupper under ett) har Helse Sør-Øst RHF. Der er det 8,8 prosent av pasientene som ikke blir fulgt opp til planlagt tid. Helse Nord RHF har høyest andel, der blir 13,4 prosent av pasientene ikke fulgt opp til planlagt tid. Det forekommer til dels stor variasjon mellom de enkelte sykehus og mellom ulike pasientgrupper.

--Vi legger til grunn at fristene settes slik at pasienten får forsvarlig behandling om fristen overholdes. Det er viktig at pasienten også videre i forløpet ikke får behandling senere enn planlagt. Den nye indikatoren gir oss bedre mulighet til å følge med på om det faktisk skjer, og det er et viktig verktøy i sykehusenes kvalitetsarbeid og det å sikre pasientenes forsvarlig behandling, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, ifølge Helsedirektoratet.no


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS