Flere ungdommer brukte stemmeretten!
SMS-meldinger ga økt valgoppslutning blant ungdommer. (Illustrasjonsfoto)

Flere ungdommer brukte stemmeretten!

Flere ungdommer brukte stemmeretten!
Valg 2015
Raymond Elde
Publisert : 16.05.2016 21:59

SMS og brev til velgere før lokalvalget i 2015 ga økt valgdeltakelse blant unge og velgere med innvandrerbakgrunn, viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

--Det er bra for demokratiet at vi kan mobilisere velgere som fra før har lav valgdeltakelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble det testet ut ulike tiltak mot et utvalg av velgerne, for å undersøke om de påvirket valgdeltakelsen.

Målet var å øke valgdeltakelsen i samfunnsgrupper som har vist seg å ha lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Prosjektet ble gjennomført av ISF på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den siste uka før valget sendte valgmyndighetene ut 135.018 SMS-meldinger til et tilfeldig utvalg velgere, med påminnelse om valget og med oppfordring om å delta. Tiltaket hadde særlig effekt overfor unge velgere under 30 år og velgere med innvandrerbakgrunn. Blant de unge økte valgdeltakelsen med 4,6 prosentpoeng, mens det ga en økning på 3 prosentpoeng blant velgerne med innvandrerbakgrunn.

19.500 tilfeldig utvalgte velgere med innvandrerbakgrunn ble inndelt i tre grupper og fikk brev med noe ulikt budskap like før valgdagen. Dette tiltaket hadde betydelig effekt på velgere med innvandrerbakgrunn som fikk stemmerett for første gang i 2015: Brevene ga en effekt på mellom 5,6 og 7,0 prosentpoeng i økt valgdeltakelse, avhengig av budskapet de inneholdt.

(Regjeringen.no)


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS