Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober
Nærings- og fiskeridepartementet har presentert opplegget for videre prosess for oppdrettsnæringen. (Illustrasjonsfoto)

Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

Nå kommer regelverket. Deretter skal det besluttes hvilke produksjonsområder som får tilbud om vekst, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 02.10.2017 11:15

Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

Videre prosess, ifølge Regjeringen.no
-15. oktober: Nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft.

-Oktober: Regjeringen beslutter hvilken farge det enkelte produksjonsområde får, etter en vurdering av lakseluspåvirkning.

-November/desember: Høring av tildelingsforskrift. 

Tildeling av eventuelle nye tillatelser, og gjennomføring av en alminnelig høring knyttet til dette, kan potensielt skje i et eget løp, og blir noe forskjøvet tidsmessig.

-Tidlig 2018: Tildeling av økt kapasitet.

Vekst på eksisterende tillatelser vil muligens kunne tilbys sent i 2017.

-Høst 2018: Kommunene får utbetalt sin andel av vederlaget fra tildelingsrunden.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS