Bergen-Kirkenes: Inndeling i tre pakker og nye miljøkrav
Det er i denne perioden avtale mellom staten og Hurtigruten for kystruten Bergen- Kirkenes. (Arkivfoto)

Bergen-Kirkenes: Inndeling i tre pakker og nye miljøkrav

Regjeringen deler konkurransen inn i tre pakker slik at flere leverandører kan betjene ruten.
Hurtigruten
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.09.2017 11:00
Sist oppdatert : 19.09.2017 14:09

Regjeringen har startet arbeidet med ny avtale for kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen- Kirkenes. 

--Regjeringen er opptatt av å stimulere til konkurranse. Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen samtidig som de reisende og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), ifølge Regjeringen.no

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. I dag har Samferdselsdepartementet avtale med Hurtigruten for perioden 2012-2019. Det er mulig å forlenge denne med ett år. En endelig beslutning om å forlenge avtalen med ett år vil bli fattet i løpet av anbudsprosessen.

Regjeringen deler konkurransen inn i tre pakker slik at flere leverandører kan betjene ruten. To av pakkene har fire ruter, mens den tredje har tre ruter. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen - Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig. Den nye kontrakten har en varighet på ti år med mulighet for å forlenge med ett år.

Anbudet omfatter også klima- og miljøkrav som skal sikre at CO2-utslippene fra skipene som betjener ruten blir betydelig lavere enn i dag, at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS