Fordeling av midler fra Om Kapp KF
Om Kapp har behandlet søknader og tildelt tilskudd. (Illustrasjonsfoto)

Fordeling av midler fra Om Kapp KF

Det var styremøte i Om Kapp KF den torsdag 7. september.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 09.09.2017 09:45
Sist oppdatert : 15.09.2017 12:10

Styret i Om Kapp KF har i styremøtet den 7.september 2017 behandlet 21 saker.  

Radio Nordkapp 30 000
Onar Haugli 20 000
Vekst Nordkapp AS 135 000
Honningsvåg kirke 25 000
Nordkappregionen Næringshage 15 000
Sigbjørn Thomassen 100 000
Bjørn Harald Isaksen 10 000
Dan Nilsen SUS 70 000
Nordkappregionen Næringshage 20 000
Gaia Massasjesalong 10 000
Nordkapp idrettsrådv/Nordkapp kommune tuftepark 20 000 
Trio AS 100 000
Totalt tildelt i styremøte 555 000 

Ved utgangen av august 2017 har Om Kapp KF innvilget kr. 1 251 500 i tilskudd fordelt på 32 søknader.
Tilskuddene fordeler seg som følger:
Næringsfondet kr 444 000
Omstillingsmidler kr 927 500

Innsatsområde: Nordkapp som maritimt og marint senter: 17 prosjekt/tilskudd

Innsatsområde; Nordkapp som merkevare: 9 prosjekt/tilskudd

Innsatsområde; tilrettelegging for bedriftsutvikling og grûnderkultur: 14 prosjekter/tilskudd

Bakgrunnen for Nordkapps omstillingsstatus fra 2013 er befolkningsnedgangen kommunen har opplevd de siste 20 årene, kombinert med et ensidig næringsliv, sterkt avhengig av fiskerinæringa.

Omstillingsplanens satsingsområder er:
1 Nordkapp som maritimt og marint senter
2 Nordkapp som merkevare
3 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur

Resultatmål for omstillingsarbeidet: 
Med omstillingsprogrammet er det mulig å bidra til at folketallet stabiliseres og over tid øker.

Med bakgrunn i en begrenset tidsperiode settes følgende hovedmål:
«92 nye/sikrede lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2018»


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS