Tilskudd til kommuner og fastleger
Nå kan kommuner søke om tilskudd til primærhelseteam. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til kommuner og fastleger

Søknadsfristen for å delta i pilotprosjektet går ut denne høsten.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 26.08.2017 21:45

Gjennom «primærhelseteam» skal fastleger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeide om å gi et enda bedre tilbud til befolkningen i kommunene.

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til utprøving av primærhelseteam. I samarbeid med fastlegepraksiser kan kommunene søke om å delta i et treårig pilotprosjekt. Målet er å finne ut om en annen organisering og andre finansieringsordninger enn i dagens fastlegeordning kan gi et bedre tilbud til pasienter og innbyggere. 

Seks kommuner kan delta, og det er ønskelig med om lag 80 fastleger totalt. Pilotprosjektet skal vare i tre år fra 1. april 2018, ifølge Helsedirektoratet.no. 

Søknadsfrist er 15. oktober. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS