Kvener og samer står sammen i ønsket om granskning
Det ble denne uken arrangert høring på Stortinget, en høring der blant annet kvener og samer deltok. (Illustrasjonsfoto)

Kvener og samer står sammen i ønsket om granskning

Representantene fra Norske kveners Forbund, ønsker at en kommisjon skal se på fornorskingsprosessen som har rammet kvener og samer.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.05.2017 05:36

Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund, sa under høringen til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, at kvener og samer står sammen i ønsket om granskning. 

Representantene fra Norske kveners Forbund, la fram at de håper en kommisjon om fornorskingsprosessen kan gi noen svar på hvilke konsekvenser dette har hatt for kvenene som folk og kultur.  Leder Huru trakk frem lite forståelse og velvilje fra norske myndigheter når kvenene legger frem sine behov, og hva som skal til for å redde kvensk språk.

Trygg Jakola, nestleder i Norske Kveners Forbund, understreket at målet med en slik sannhetskommisjon ikke var å sette kvenene i en offerrolle, men å belyse historien politikken mot kvenene og samene, og statens, skolens og kirkens rolle i fornorskingen.

Hilja Huru mener hovedmålet med en sannhetskommisjon må være å dokumentere hvordan prosessen ble drevet fram og hvilke motiver som lå bak. Hun understreket også betydningen en kommisjon vil ha som anerkjennelse av uretten begått mot kvener og samer.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ventet å konkludere i om de skal anbefale Stortinget å opprette en slik sannhetskommisjon før sommeren.


Annonse:
http://www.nordkapp.kommune.no/index.php?cat=2925
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS