Utsatte innsparingstiltak
Nordkapp kommunestyre i møtet i desember som vedtok innsparingstiltakene.

Utsatte innsparingstiltak

Stenging utsatt på grunn av koronapandemien.
Nordkapp-budsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 07.05.2020 21:40

På grunn av koronapandemien har Nordkapp kommune utsatt et innsparingstiltak i helsesektoren. 

I desember vedtok kommunestyret at kommunen skulle spare over fire millioner kroner i helsesektoren. Administrasjonen og ansatte var i gang med å tømme én avdeling da koronapandemien slo til. 

Nå har kommunestyret utsatt stenging fordi det kan bli bruk for ekstra ressurser hvis mange får smitte i Nordkapp. 

Nordkapp kommune forventer at ekstrautgifter til pandemien blir dekket av staten.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS