Merforbruk i helsesektoren
Nordkapp helsesenter, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Merforbruk i helsesektoren

Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i helsesektoren i Nordkapp.
Nordkapp-budsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 10.06.2020 17:33

De første fire månedene viser at helsesektoren i Nordkapp har et merforbruk på 1,8 millioner kroner, ifølge tertialrapport nummer 1.

Tirsdag behandlet Hovedutvalget for helse, omsorg og rehabilitering, tertialrapport nummer 1.

Ronny Holm, helse,- omsorg- og rehabiliteringssjef i Nordkapp, gikk igjennom sektorens drift for perioden januar til april. 

Det er knyttet stor usikkerhet til den økonomiske utviklingen i sektoren på grunn av korona. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS