Politikere skrøt av administrasjonen og alle de ansatte
Nordkapp kommunestyre er fornøyd med de ansatte i kommunen.

Politikere skrøt av administrasjonen og alle de ansatte

Til tross for store utfordringer, blant annet med pandemien, følger Nordkapp kommune stort sett budsjettene.
Nordkapp-budsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 31.10.2020 09:45

Ros til administrasjonen og alle de ansatte i Nordkapp kommune fra kommunestyrets talerstol på mandag. Det var under behandlingen av tertialrapport nummer 2 politikere skrøt av de kommunalt ansatte. 

Rapporten tar for seg driften i Nordkapp kommune fra 1. januar til 31. august 2020. Rapporten viser at kommunen stort sett følger budsjettene, til tross for driftsutfordringer og koronapandemi. 

--Det er mye positivt som skjer i Nordkapp kommune og det må vi huske å fortelle, sa varaordfører Tor Mikkola (Sp). 

--Vi har for lite fokus på folketallsutviklingen og arbeidsplasser. Klarer vi ikke snu fraflyttingen får vi store problem med driften av kommunen framover, sa Lars-Helge Jensen (H). 

--Hvor mye er det igjen av disposisjonsfondet? Det spurte Kari Lene Olsen (Ap) om. 

--28,3 millioner kroner, svarte assisterende rådmann Børge Grønlund.

Det har blitt brukt 8,6 millioner kroner av dispersjonsfondet i 2020: 
Kommunestyret i desember 2019, næringsfond 2,5 mill.
Kommunestyret 23. juni, helse 4,7. 0,4 legeavtalen. 0,2 bedre samhandling. 0,3 barn og unge. 0,3 rusforebyggendearbeid. 
Totalt 8,6 million. 

I tillegg er det satt av seks millioner kroner til pensjonsavviket. Også dette er frie midler politikerne kan bruke. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS