Kommunen har lagt ut listen om eiendomsskatt for offentlig ettersom
Nordkapp kommunestyre, desember 2019.

Kommunen har lagt ut listen om eiendomsskatt for offentlig ettersom

Nordkapp kommune har gjort opplysningene tilgjengelige for befolkningen.
Nordkapp-budsjettet 2020
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.03.2020 05:20

Nordkapp kommunestyre vedtok i budsjettmøtet i desember at det skal være eiendomsskatt for samtlige eiendommer i Nordkapp kommune.

Listen for offentlig ettersyn ble lagt ut fredag 28. februar, og skal ligge ute i tre uker. Listen inneholder følgende opplysninger:
1.Matrikkelnummer (gårds, bruks og festenummer og eventuelt seksjonsnummer)
2.Eiendomsskattetakst
3.Bunnfradrag
4.Skattesats (promillesats)
5.Utregnet eiendomsskatt for 2020

Kommunestyret satte den alminnelige skattesatsen til syv promille. For boliger og fritidseiendommen har kommunen differensiert satsene og har blitt satt til fire promille med et bunnfradrag på kroner 150 000 pr boenhet. Bunnfradraget trekkes fra skattetaksten før eiendomsskatt beregnes, melder Nordkapp kommune på nett

Samtlige takster for boliger og fritidseiendommer har blitt redusert med 30 prosent med virkning fra og med 2020. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS