Står fast på stillingskutt
Nordkapp kommunestyre som i desember vedtok budsjettet for 2020.

Står fast på stillingskutt

Kommunestyrets vedtak om stillingskutt er sendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Nordkapp-budsjettet 2020
Raymond Elde
Publisert : 27.02.2020 17:39
Sist oppdatert : 27.02.2020 20:19

Nordkapp kommunestyret har opprettholdt vedtaket fra desember om å kutte stillingene virksomhetsleder og stabssjef. 

Det var Nordkapp Arbeiderparti som sendte inn lovlighetsklage på budsjkettvedtaket i desember. Arbeiderpartiet mener kommunestyret gikk til innsparinger som gikk helt ned på enkeltpersoner uten at de ansatte var orientert. 

Rådmannen foreslo at vedtaket skulle opprettholdes slik at man fikk prøvd saken for Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det gikk kommunestyret inn for. Saken har nå blitt sendt til Fylkesmannen. 

Protokoll fra Nordkapp kommunestyre, vedtak: 
«Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak 67/19. Klagene oversendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for behandling, jf. kommuneloven § 27-1.)» 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS