Mener kommunestyret bør vedta frivillighetspolitikk
Nordkapp kommunestyre, ett av de mange folkevalgte organene i Nord-Norge som ikke har vedtatt frivillighetspolitikk. (Arkivfoto)

Mener kommunestyret bør vedta frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge ønsker frivillighetspolitikk på dagsorden under valgkampen.
Valg 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.07.2019 05:36

Blant kommunene i Troms og Finnmark er det kun Tromsø som har en frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge utfordrer politikerne til å løfte frivilligheten i valgkampen.

Frivilligheten skaper gjennom et mangfold av aktiviteter unike verdier i lokalsamfunnene, som bidrar til bolyst, tillit, inkludering, felleskap, lokal tilhørighet, trivsel og bedre folkehelse. For at frivilligheten skal kunne lykkes enda bedre må kommunene legge til rette for bredden av organisasjoner.

Siri Holm Lønseth, politisk rådgiver for kommunal frivillighetspolitikk i Frivillighet Norge, mener det er politikere i kommunene som har ansvaret for frivillighetspolitikken. Lønseth er overrasket over at kun Tromsø i Nord-Norge har egen frivillighetspolitikk. 

Kulturmidler og redusert husleie innenfor idrett, er en del av en frivillighetspolitikken. Frivillighet Norge vil ha mer systematisk arbeid og kommunikasjon med de frivillige organisasjonene. 

Siri Holm Lønseth mener frivillighetspolitikk bør være viktig i forbindelse med valg 2019. Lønseth mener Nordkapp kommunestyre bør vedta en plan for frivillighetspolitikk etter valget. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS