Har sagt opp samarbeidsavtalen mellom kommunen og filmfestivalen
Nordkapp kino under ett av arrangementene under Nordkapp Filmfestival 2023 i september.

Har sagt opp samarbeidsavtalen mellom kommunen og filmfestivalen

Nordkapp kommune ønsker ny forhandling mellom kommunen og Nordkapp Filmfestival.
Filmfestivalen
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.11.2023 21:30

Nordkapp kommune har sagt opp samarbeidsavtalen mellom Nordkapp kommune og Nordkapp Filmfestival. 

Avtalen ble inngått 11. mars 2014 og sagt opp 3. november 2023. Oppsigelsestiden i avtalen er satt til 12 måneder. 

Bakgrunnen for oppsigelsen er at mye har endret seg siden avtalen ble inngått, og flere av punktene er ikke lenger relevante slik festivalen fremstår i dag. Det er heller ikke samsvar mellom dagens prisnivå og de summene som ligger i avtalen, ifølge brevet til Nordkapp Filmfestival. 

Det har vært forsøk på reforhandling, men ny avtale ble aldri skrevet under av begge parter.

Nordkapp kommune ser frem til forhandling om ny avtale, ifølge brevet fra kommunen til Nordkapp Filmfestival. 

Det er Nordkapp kommune som eier selskapet Nordkapp Filmfestival AS. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS