Riksantikvaren opphevet vernet av mellageret i 2004
Mellageret i Honningsvåg under oljevernjubileet til Kystverket i juni 2022.

Riksantikvaren opphevet vernet av mellageret i 2004

En nesten 20 år gammel sak om mellageret i Honningsvåg.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 06.03.2023 05:30

Allerede i 2004 overprøvde Riksantikvaren en innsigelse fra fylkeskommunen om rivning av mellageret i Honningsvåg. 

--Nordkapp kommune står nå fritt til å rive mellageret og agnforsyningen i Honningsvåg havn. Nasjonale verneverdier er ikke truet, skrev Riksantikvaren i 2004, ifølge iFinnmark i 2004. 

Spørsmålet om rivning av de to byggene kom opp da det ble fremmet en privat reguleringsplan for området i 2003. Fra kulturmyndighetene på fylkesnivå kom det sterke innvendinger mot rivning, men både kommunepolitikere og fylkespolitikere sa ja til rivning. Saken ble oversendt Riksantikvaren, og fikk medhold i 2004 om at dette ikke var bygg med nasjonale verneverdier. 

Honningsvåg kirke er ett av de få vernede bygg i Nordkapp kommune. 

Troms og Finnmark fylkeskommune anbefaler at det ikke gis tillatelse til å rive mellageret i Honningsvåg. Bygningen er tenkt erstattet av et nyttbygg til Ocean Stories, visningssenteret Grieg Seafood ønsker å etablere i Honningsvåg.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS