Ønsker å beholde mellageret i Honningsvåg sentrum
Mellageret i Honningsvåg under oljevernjubileet til Kystverket i juni 2022.

Ønsker å beholde mellageret i Honningsvåg sentrum

Kulturarvseksjonen ved Troms og Finnmark varsler at de vil pålegge et eventuelt vedtak om å rive mellageret i Honningsvåg sentrum.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.03.2023 11:00

Troms og Finnmark fylkeskommune anbefaler at det ikke gis tillatelse til å rive mellageret i Honningsvåg. Bygningen er tenkt erstattet av et nyttbygg til Ocean Stories, visningssenteret Grieg Seafood ønsker å etablere i Honningsvåg. 

--Den eksisterende bygningen bør settes i stand og benyttes til planlagt formål i stedet for at det settes opp nybygg. Kulturarvseksjonen ved Troms og Finnmark fylkeskommune vil påklage en eventuell innvilgning av søknaden som nå er på høring. Det har fylkeskommunen skrevet i et brev til Nordkapp kommune. 

Fylkeskommunen mener mellageret er en av de best bevarte gjenreisningsbygningene som i dag finnes i Honningsvåg. Den opprinnelige funksjonen som lagerbygning tilknyttet fiskeindustri, er fremdeles godt lesbar i bygningens plassering og utforming. Å rive denne bygningen vil ha stor negativ innvirkning på kulturmiljøet som den nevnte hensynssona har til hensikt å ivareta. Det planlagte nybygget som skal erstatte mellageret er heller ikke utformet på en måte som passer til reguleringsbestemmelsene i planforslaget, ifølge Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Fylkeskommunen mener mellageret har høy kulturhistorisk verdi. 

Riksantikvaren har valgt området mellageret ligger i som kulturmiljø i by av nasjonal interesse. På grunn av den karakteristiske gjenreisningsarkitekturen og bystrukturen ble Honningsvåg sentrum plukket ut av Nordkapp kommune som kulturminne i kulturminneprosjektet Fotefar mot nord. I informasjonsbrosjyren som i denne forbindelse ble utarbeidet av Nordkapp kommune og tidligere Finnmark fylkeskommune, blir mellageret trukket fram som et av byens gode eksempler på typisk gjenreisningsarkitektur.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS