Ønsker mer ressurser til å gjennomføre sametingsvalget
I 2021 var det sametingsvalg. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker mer ressurser til å gjennomføre sametingsvalget

Sametingets plenumsledelse har gått gjennom valggjennomføringen i 2021.
Valg 2021
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.06.2022 23:30

Plenumsledelsen har evaluert den praktiske gjennomføringen av sametingsvalget, og ser et forbedringspotensial på flere områder. Det mest nødvendige tiltaket plenumsledelsen ser er at Sametinget gis tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring av valget.

Sametingets plenumsledelse har gått gjennom valggjennomføringen i 2021. For plenumsledelsen, og for Sametinget, er det viktig at det er stor tillit til valget og gjennomføringen av denne. I evalueringen har plenumsledelsen sett på den praktiske gjennomføringen av valget i 2021, og ikke gått inn på de prinsipielle sidene av sametingsvalget.

--Sametingsvalget i 2021 er blitt gjennomført etter forskriftene, og det er ikke tvil om at valgresultatet er riktig. Vi ser at Sametinget likevel kan gjøre forbedringer i gjennomføringen av sametingsvalget, og plenumsledelsen har nå foreslått områder som kan forbedres, sier plenumsleder Tom Sottinen (Ap) i en pressemelding. 

I forbindelse med evalueringen har plenumsledelsen laget en tiltaksliste, der man blant annet tar for seg behovet for forskriftsendringer. For at listeforslagsstillerne skal få bedre service, er det behov for at valgmanntallet skal kunne gis ut i digital form til disse. Det er også behov for å endre formen for annonsering, fra å bare annonsere i aviser til å bruke sosiale plattformer. Dette er moderniseringer av forskriften og tilpasninger til den teknologiske utviklingen.

Plenumsledelsen ser også behovet for å forbedre informasjon om sametingsvalget og gjennomføringen av valget, både til velgere og listeforslagsstillere, men også til kommunene og deres valgmedarbeidere, samt til media. 

--Vi ser at forbedret informasjon er viktig, særlig for kommunene. En grundig kunnskap ute hos kommunene om valggjennomføringen, vil gjøre det enklere for kommunene å gjennomføre valget, sier plenumslederen.

Plenumsledelsen mener at det mest nødvendige tiltaket er likevel at Sametinget får årlig økning på sitt budsjett til å styrke sine administrative ressurser til valgarbeidet. Sametinget mottar en ekstrabevilgning i valgåret. I 2021 var beløpet 3,5 millioner kroner. Dette dekker blant annet trykking og oversetting. Det gis ikke noen ytterligere bevilgninger til valget utover dette.

--Det er ikke rom for årlige avsetninger på Sametingets budsjett til valgarbeidet. Det er derfor nødvendig at Sametinget får årlig økning på sitt budsjett. Nå trekker Sametinget veksler på ressursene Valgdirektoratet har, men det er likevel Sametinget som er sametingsvalgets øverste myndighet og det er derfor viktig at Sametinget gis tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring av valget, sier Sottinen.

Plenumsledelsen ønsker å fremme egen sak til plenum om valget til høsten. For at plenumsledelsen skal kunne fremme en slik sak for plenum, må det gis en fullmakt til dette fra plenum. Sak om fullmakt skal behandles av plenum i møte i juni.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS