Regjeringen styrker føringstilskuddet med tre millioner kroner
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor)

Regjeringen styrker føringstilskuddet med tre millioner kroner

Føringstilskuddet er en fraktstøtte som har vært bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett siden 2005
Statsbudsjettet 2022
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.11.2021 23:30

Regjeringen foreslår å styrke næringstiltak i fiskeriene i 2022 med tre millioner kroner, og vil sette av totalt 15 millioner kroner.

Pengene skal bidra til utvikling og økt lønnsomhet for fiskeri- og fangstnæringen, og brukes på tiltak som føringstilskudd, tilskudd til selfangst og ordningen med garantilott for fiskere.

Dette ble klart da regjeringen la frem tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 mandag formiddag. 

--Regjeringen vil ha en variert og bærekraftig fiskeflåte for å sikre trygge helårige arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunnene. Vi vært tydelige på at vi skal styrke ordningen med føringstilskudd, derfor stanser vi kuttforslaget til den forrige regjeringen. Det sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding. 

I Solberg-regjeringens budsjett ble det foreslått å sette av 12 millioner kroner i næringstiltak, en nedgang på 3 millioner kroner. Støre-regjeringen foreslår nå å reversere kuttet, og holder føringstilskuddet på dagens nivå.

Om føringstilskuddet
Føringstilskuddet er en fraktstøtte som har vært bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett siden 2005, da hovedavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag ble avviklet.

Formålet med føringstilskuddet er å bidra til å opprettholde en desentralisert mottaksstruktur, slik at den minste flåten kan levere fangstene i sine nærområder.

Føringstilskuddet er den største ordningen som dekkes innenfor budsjettposten næringstiltak i fiskeriene.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor) 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS