Litt mer penger til lokalradio
Fra montering av DAB-senderen i Lakselv, Hamnbuktfjell. (Arkivfoto)

Litt mer penger til lokalradio

Radio Nordkapp får tilskudd for å drive DAB.
Statsbudsjettet 2022
Raymond Elde
Publisert : 30.10.2021 15:45

Det er ingen store nyheter for lokalradio i forslaget til statsbudsjett for 2022. Det er satt av litt mer penger til tilskuddsordningen. 

Regjeringen har satt av 21,6 millioner kroner til tilskudd for lyd og bildemedier i 2022. 

Det ble for 2021 satt av 21,0 millioner kroner, så det betyr at potten økes med 600 000 kroner. Dette skal gå til både digitalisering av lokalradio, programprosjekt og kompetansehevende tiltak.

Radio Nordkapp er avhengig av disse tilskuddene for å kunne holde i drift DAB-senderen.

For 2021 ble det søkt om støtte for mer enn 62 millioner kroner fra lokalradioer, lokal-TV og podkast-produsenter.

Det kommer vesentlig mer penger til NRK og avisene. Regjeringen foreslår å videreføre de økonomiske rammene som Stortinget har satt for den direkte mediestøtten og NRK for perioden 2020–2022.

Regjeringen foreslår å bevilge 443 millioner kroner til ordningene under den direkte mediestøtten, og at tilskuddet til NRK settes til 6 002 mill. kroner (ekskl. tilskudd til merverdiavgift). Det melder lokalradioforbundet
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS