90 millioner kroner til fiskerihavnene
Troms og Finnmark fylkeskommune er en av fylkeskommunene som fortsatt ikke har en avtale med staten om havner. (Illustrasjonsfoto)

90 millioner kroner til fiskerihavnene

Fylkeskommunene får ansvaret for post 60-midler dersom de overtar fiskerihavnene.
Statsbudsjettet 2022
Raymond Elde
Publisert : 12.10.2021 17:30

Hvis fylkene fra Møre og nordover sier ja til å overta fiskerihavnene, vil de også få ansvaret for post 60-midler. 

Post 60-midler er en ordning der kommuner kan søke om tilskudd til fiskerihavner for blant annet etablering av flytebrygger. 90 millioner kroner er satt av til post-60 og som overføres til fylket nå man blir enige, har regjeringen skrevet i statsbudsjettet for 2022. 

Fra 1. januar 2020 ble fiskerihavneanleggene i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, og Viken fylkeskommuner overført.

Det gjenstår å inngå avtaler med Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, og Møre og Romsdal fylkeskommuner.

Det arbeides med å finne en løsning også med disse fylkene. Statlige midler for å ivareta ansvaret for fiskerihavneanleggene (125,3 millioner kroner i 2022) blir fordelt mellom fylkene og overført når fylkene har undertegnet en avtale om å overta eierskapet.

I tillegg er det satt av 90,1 millioner kroner på post-60 som overføres til fylkeskommunenes rammetilskudd ved eventuell inngåelse av avtaler.

Fylkeskommuner nekter å overta fordi man er ikke enige om hvilke havner som skal følge med, og hvor mye penger de skal få. 

Kilde: 
Side 207
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS