Styrker beredskapen i nord
«Sea King» blir skiftet ut med «SAR Queen». (Illustrasjonsfoto)

Styrker beredskapen i nord

Basen i Tromsø skal gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord.
Statsbudsjettet 2022
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.10.2021 16:30

Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord. Det mener justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett for justis- og beredskapsdepartementet. 

Det er store avstander mellom redningshelikopterbasene i Bodø og på Banak. Klimatiske forhold, lange mørkeperioder og økt aktivitet knyttet til cruisetrafikk og fjellturisme gir særlige utfordringer. For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge skal det etableres en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. Det tas sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022, ifølge regjeringen. 

Tolv «Sea King»-helikoptre skal skiftes ut med 16 nye «SAR Queen»-redningshelikoptre av typen AW101.

--SAR Queen har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn Sea King-maskinene. Den norske redningstjenesten vil med dette få et betydelig løft - både over hav og land, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS