Penger til å fremme likestilling i fiskeriene
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. (Arkivfoto)

Penger til å fremme likestilling i fiskeriene

Fiskeri- og sjømatministeren ønsker flere kvinnelige fiskere.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.09.2021 23:30

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1,5 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) la i august fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien viser til en rekke hindre for likestilling i næringen, som omsorg for barn, sammensetningen i styrende organ og holdninger til kvinner.

--Det er ingenting som fysisk hindrer en kvinne i å bli fisker, men næringen har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Selv om det stadig er flere jenter som søker seg til fiske og fangst i videregående opplæring, er det fortsatt få kvinnelige fiskere og for få kvinner representert i styrer, råd og utvalg i fiskarlag og fiskesalgslag, sier fiskeri- og sjømatministeren i en pressemelding. 

Et av tiltakene i strategien er en avsetning på 1,5 millioner kroner til en søknadsbasert ordning, hvor tilskuddene skal gå til prosjekter som fremmer likestilling i fiskerinæringen. Det kan for eksempel være aktuelt å gi tilskudd til organisasjoner som driver med kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri- og sjømatsektoren.

--Det er for få kvinner i fiskeriyrket, og næringen går glipp av dyktige arbeidsfolk. Vi har behov for bredden av befolkningen for å utvikle fiskeriene, og vil med denne støtteordningen legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner, sier Ingebrigtsen.

Søknadsfristen er satt til 31. november. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS