Presidentkandidat vil reversere fylkessammenslåingen
Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodats/Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget.

Presidentkandidat vil reversere fylkessammenslåingen

Ronny Wilhelmsen mener partiene som vedtok sammenslåing av Troms og Finnmark, har sett bort fra tradisjoner, kultur og historie.
Valg 2021
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.09.2021 11:00

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodats/Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget, håper på et styrket Finnmark som etter valget tar tilbake folkemakten, sitt eget folketing og fortsetter arbeidet for samisk kultur, språk og identitet.

--Som presidentkandidat ved det kommende sametingsvalget er jeg takknemlig for at flertallet i Troms og Finnmark fylkesting har vedtatt å søke det nye Stortinget om at tvangssammenslåingen må reverseres. Jeg er også glad over at Finnmark arbeiderparti har vedtatt det samme, har presidentkandidat Ronny Wilhelmsen skrevet i et leserinnlegg publisert i Radio Nordkapps portal

--Finnmark og Troms er svært ulike ut fra flere forhold. Ikke minst har også etableringen av Finnmarkseiendommen medført at Finnmark og Troms er ulike. De to regionene har ulik historisk bakgrunn, ulik sammensetning, ulik politisk styring og ulike tradisjoner, ifølge Arbeiderpartiets presidentkandidat. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS