Alta: 40 prosent vil bli i Troms
Mange personer i Alta vil bli en del av Troms dersom fylkeskommunen blir splittet mellom Finnmark og Troms. (Illustrasjonsfoto)

Alta: 40 prosent vil bli i Troms

Meningsmåling om Alta i en eventuell oppsplitting av Troms og Finnmark fylkeskommune.
Valg 2021
Raymond Elde
Publisert : 14.05.2021 16:00

Fire av ti fra Alta vil til Troms hvis det blir oppsplitting av fylkeskommunen. 

NRK Troms og Finnmark, og Altaposten har sammen bestilt en meningsmåling fra Infact om altaværingenes syn på både reversering og Altas tilknytning til Troms eller Finnmark ved en oppsplitting.

I målingens hovedspørsmål får 600 spørsmål om hvor de mener Alta bør bli ved en eventuell oppsplitting av det nye Troms og Finnmark fylke. De spurte er alle hjemmehørende i Alta og er over 18 år.

Flertallet på 51,6 prosent svarer at Alta bør stå sammen med resten av finnmarkskommunene i Finnmark fylke, mens 40,6 prosent svarer at Alta bør være en del av Troms fylkeskommune ved en reversering.  7,8 prosent svarer vet ikke på spørsmålet.

Når det gjelder spørsmålet om ja eller nei til reversering, som kan bli et tema etter valget, er altaværingene nærmest todelt.

46,9 prosent sier de støtter en tilbakeføring av Finnmark, mens 42 prosent vil beholde storfylket Troms og Finnmark.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS